התמודדות מורים עם הילד בעל האוטיזם

המחקר מורכב משלושה תת-מחקרים הבוחנים קונפליקטים שונים שמתמודדים איתם אנשי  החינוך. המחקר הראשון בדק את ההתמודדות עם שיטת הטיפול Son Rise-options. נמצא כי אנשי החינוך היו נתונים בקונפליקט בין שיטה זו, הנהוגה במוסד החינוכי שעבדו בו, לבין שיטת הטיפול המקובלת על משרד החינוך. גישתם של אנשי החינוך לטיפול הייתה קשורה לתפקידם בארגון.

המחקר השני בדק את התמודדותן של גננות עם ילדים צעירים אוטיסטים. העיסוק המתמיד בילדים ובהוריהם הביא לעומס רגשי רב שפגע ביכולת התפקוד של הגננות, בייחוד המתחילות. מול הצורך לצמצם את המעורבות הרגשית עמד הצורך בגיבוש דרך טיפולית יעילה. החיפוש אחר דרכים להתמודד עם התנגדות הילדים הובילו את הגננות לעיסוק חוזר בילדים ולמעורבות רגשית רבה.

המחקר השלישי בחן את ההתפתחות המקצועית של מורות ותיקות. נמצא קונפליקט בין הרצון להגשמה מקצועית לבין הצורך להסתגל למציאות. מחד גיסא האמינו המורות ביכולתן לחנך את הילדים וראו בהתמודדות זו אתגר חיובי, ומאידך גיסא, לדבריהן היו בוחרות עיסוק שוחק פחות ויוקרתי יותר אם מהלך כזה היה אפשרי.

כלי המחקר היו ראיונות מודרכים וממוקדים ותצפיות.

המחקר נערך במסגרת מכללת אחוה ובסיוע מכון מופ"ת

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya