התמודדותן של המתכשרות להוראה בחינוך הדתי עם דילמות ערכיות ותיאולוגיות בהוראת המקרא

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור במדעי היהדות, המכון ללימודים מתקדמים של הסמינר התיאולוגי היהודי

המחקר מתמקד במרכיבי הידע הפרקטי והאישי של פרחי ההוראה בתחום הוראת המקרא ובחשיפת תרומת המכללה להכשרה לעיצובו של ידע זה. המחקר מבקש להאיר את ההתמודדות של הסטודנטיות עם הוראת פרשיות מקראיות טעונות. שאלות המחקר עסקו בהשפעת הפרופיל האישיותי, החינוכי וההשכלתי של הסטודנטית, על הוראתה את ספר בראשית, על הדילמות הערכיות והתיאולוגיות השזורות בו וחלקה של הכשרת המורים בעיצוב הפרופסיונלי של סטודנטיות אלו. בין מטרות המחקר: אפיון ייחודו של ספר בראשית ומוקדי הקושי שבו, ניתוח תכנית הלימודים לאור מוקדי קושי אלה, בחינת קשיי הסטודנטיות בהוראת הספר, בדיקה אם המכללה מכשירה את הסטודנטיות להתמודד עם קשיים אלה וכן הצעת דרכי פתרון אפשריים בהקשר זה.

המחקר היה מחקר נטורליסטי, וכלי המחקר היו תצפיות, ראיונות עומק ורשימות שדה. אוכלוסיית המחקר כללה 13 סטודנטיות מארבעה זרמים בחינוך הדתי.

ניתוח הממצאים מתייחס לדרך הכנת יחידת תוכן בספר בראשית על ידי הסטודנטיות,ועל השפעת עמדותיהן על כך. נמצאו שינויים בבחירת גישת הלימוד שמקורם במדיניות של החינוך הדתי. כל הנחקרות הצהירו שהיו להן לבטים ביחס לדרך מסירת התוכן והמושגים והתאמתם לילדים צעירים, אך אף לא אחת מהן חשבה על ביטול שיעורים - לכולן היה ברור שניתן לתווך לילד הצעיר את כל הנושאים בספר בראשית. באשר להכשרה, ניתוח הממצאים מראה שלא ניתן לתת תשובה חד-משמעית לגבי תרומת המכללה להכשרה לפיתוח יכולתן של הסטודנטיות. יש בקורס לימוד חומר רלוונטי ומשמעותי, והדרכה פדגוגית שתרמה לפיתוח חשיבה והייתה מקור לייעוץ והכוונה, ומצד שני לפעמים התוכן אינו מספק אינטלקטואלית וקיימת ביקורת על העדר תרומה להתפתחות מקצועית במסגרת ההדרכה הפדגוגית.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya