התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי במכללה האקדמית בית ברל

ירחון מכון מופ"ת , יולי 2008 , גליון מס' 34 לינק להורדת הגיליון  
מטרת התכנית היא להקנות את הידע, העמדות, הערכים והאידאלים של פרופסיית הייעוץ ויצירת המחויבות כלפיה. התכנית רואה את ייעודה בפיתוח יועץ חינוכי בעל אוריינטציה אקדמית-פרופסיונלית ( scientific practitioner)  ובעל רמה אקדמית וסטנדרטים גבוהים של כשירות מקצועית, תוך  איזון נאות בין ידע עיוני, מחקרי ומעשי והתייחסות מתמדת לצורכי השדה ולהתפתחויות במקצוע. במישור העיוני ניתן דגש בהפגשת הלומד עם כל תחומי הידע המגוונים של הייעוץ החינוכי כתהליך מסייע לפיתוח המיטביות של הפרט, הקבוצה והמערכת. הלמידה מבוססת על המגמות העדכניות של תפקיד היועץ בימינו ועל המחקר החדשני בתחום . מושם דגש במתן גישות וכלים לעבודה אקדמית-פרופסיונלית המושתתת על נתוני מחקר והערכה ( data-driven interventions )  ועל אחריותיות ( accountability ) המאפשרים בחינה של התערבויות ייעוציות והצגת תוצאותיהן.
התכנית מבוקשת מאוד ובעלת מוניטין ופונים אליה בעיקר מורים ואנשי חינוך, וכן, יועצים בעלי תואר ראשון, בוגרי תואר ראשון במקצועות מסייעים אחרים ובמדעי ההתנהגות. התכנית תורמת למכללה בכך שהיא מושכת אליה סטודנטים בעלי רמה אקדמית ואישית גבוהה, המתקבלים עם ציון ממוצע גבוה בלימודיהם הקודמים, ניסיון בעבודה בתחומם, תכונות אישיות הולמות, ועומדים בהצלחה בוועדות קבלה קפדניות שעורכים אנשי הסגל. מתחילת לימודיהם בתכנית, ה סטודנטים מציגים סטנדרטים גבוהים של מצוינות בתחום האקדמי, המקצועי והבין-אישי וכן מוטיבציה גבוהה . קיומה של התכנית מחייב גיוס סגל בעל רמה גבוהה שיעמוד ברף הציפיות והצרכים של אוכלוסייה נבחרת זו. כל המורים בתכנית הם בעלי מומחיות בתחומם, תואר שלישי ודרגות אקדמיות גבוהות. בכך יש גם תרומה ללומדים המתפתחים בצורה מואצת במהלך הלימודים, וכמו כן, תרומה למקצוע הייעוץ . בוגרי התכנית מבוקשים ביותר בקרב היועצים הבכירים והמנהלים, המדווחים על מוכנותם הגבוהה לתפקוד פרופסיונלי מרגע כניסתם לשדה. הבוגרים מקבלים הצעות עבודה רבות, חלקם כבר במהלך הלימודים ,  ומשתלבים במהרה ובהצלחה בעבודה. שיעור ההשתלבות במקצוע גבוה ביותר בין 98% ל 100%.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya