התיאוריה של ויגוצקי ויישומה בהכשרת מורים

מאת: L De Le?n

De León, L. (2012). Model of models: Preservice teachers in a vygotskian scaffold. The Educational Forum, 76(2), 144-157

כיצד ליישם את מודל הZPD של ויגוצקי בקורס לפרחי הוראה ?

הרעיונות והתיאוריות של ויגוצקי נחשבים כמשמעותיים בתהליכי למידה, תמיכה בלומדים ולמידת עמיתים אך היישום שלהם הלכה למעשה בקורסים פדגוגיים בהכשרת מורים הוא שולי . מחבר המאמר , המלמד במכללה להכשרת מורים , ניסה ליישם ולהטמיע את הרעיונות של ויגוצקי והתיאוריות של The zone of proximal development בקורס של שיטות קריאה המועבר לפרחי הוראה במכללה להכשרת מורים בחו"ל. המתודולוגיה המחקרית עליה נשען המאמר היא מחקר פעולה.

המאמר המלא מצורף כקובץ WORD בטור המידע מצד שמאל ( " חומרים נוספים" ) .

ראה גם :

לב ויגוצקי: למידה בהקשר החברתי - התפתחות התהליכים הפסיכולוגיים הגבוהים ( ד"ר רחל ארנון) .

טווח ההתפתחות הקרובה

 ויגוצקי יישומים חינוכיים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya