התחקות אחר השפעתו של ג'ון דיואי על החינוך הפרוגרסיבי, 1951-1903

מאת: T Fallace

Fallace, T. (2011). Tracing John Dewey’s influence on progressive education, 1903-1951: Toward a received Dewey. Teachers College Record, 113, 463-492.

רקע/הקשר: קביעת ההשפעה המדויקת של ג'ון דיואי (John Dewey) על חינוך אזרחי וחברתי בתחילת המאה העשרים היא אחד הנושאים המביכים ביותר העומדים בפני היסטוריונים של תכנית הלימודים. באופן כללי, הפרשנויות על עבודתו והשפעתו של דיואי נגועות בארבע מגבלות מתודולוגיות חוזרות: ראשית, היסטוריונים נוטים לפרש את עבודתו של דיואי באופן פילוסופי במקום היסטורי. שנית, הם משתמשים בפירוש פילוסופי זה של דיואי כדי לבחון את נאמנות מחנכי העבר כנגד קנה המידה של החזון ה"אמיתי" של דיואי. שלישית, היסטוריונים מניחים שהואיל והם קראו את כל העבודות העיקריות והמעורפלות של דיואי על חינוך, אנשי הרפורמה של העבר חייבים היו (או שהיה עליהם) גם לעשות זאת. רביעית, היסטוריונים מניחים במקום להדגים את ההשפעה הישירה של דיואי על אחרים.

מטרה: כדי להתגבר על מגבלות אלו, מחקר היסטורי זה מתחקה אחר השפעתו של ג'ון דיואי על חינוך אזרחי וחברתי במהלך השנים המעצבות של תנועת החינוך הפרוגרסיבי באמצעות התמקדות בדיואי המקובל. על ידי בחינת הדרכים המיוחדות שבהם נעשה שימוש ברעיונותיו של דיואי בידי בני זמנו ועמיתיו, מחבר המאמר מראה שלעיתים קרובות נעשה שימוש במילותיו של דיואי בדרכים שונות וסותרות כדי לתמוך במספר סדרי יום שונים של תכנית הלימודים. בפרט, המחבר טוען שהחלוקות בין חסידי הצדק החברתי והתועלת החברתית, שהן בעלות תפקיד כה מרכזי בספרות ההיסטורית של החינוך הפרוגרסיבי, לא היו בהכרח גלויות לבני זמנו של דיואי אשר ציטטו אותו. למעשה, לעיתים קרובות נעשה שימוש בפילוסופיה של דיואי במיוחד כדי לגשר על הפערים שבין המטרות והיעדים החינוכיים הללו הנראים כסותרים.

תכנית המחקר: המחבר ממקד את חקירתו בייחוד בחומרי תכנית הלימודים ובשיח של החינוך החברתי והאזרחי התיכוני. הוא מתמקד באופן איכותני בדרכים השונות שבהם דיואי צוטט ושבהם נעשה בו שימוש בידי מחנכים אזרחיים וחברתיים ידועים ופחות ידועים במהלך השנים המעצבות של תכנית הלימודים האמריקנית, עם דגש מיוחד על השימושים שנעשו בדיואי כדי לתמוך בתועלת חברתית וצדק חברתי. במסורת ההיסטוריוגרפיה, הממצאים מדווחים בנרטיב כרונולוגי.

ממצאים/מסקנות: על אף שהראיות המוצגות הן מרומזות בלבד, ניתן לתת מספר טענות מסכמות ביחס להשפעה של דיואי על מחנכים במהלך המחצית הראשונה של המאה העשרים. ראשית, לעיתים קרובות נעשה שימוש בדיואי בידי בני זמנו כדי ליישב את מדע החברה הפוזיטיביסטי עם הפילוסופיה הפרגמטיסטית. שנית, למרות שספרו של דיואי דמוקרטיה וחינוך זוהה כ"תנ"ך של הרפורמה החינוכית שהתעוררה דאז", היו למעשה טקסטים רבים של דיואי שצוטטו, לעיתים קרובות ללא כל ציון לאחרים. שלישית, נעשה שימוש בפילוסופיה של דיואי כדי לתמוך בסדרי יום של הרפורמה המכוונת אל שליטה חברתית והתאמה חברתית וגם אל רקונסטרוקציה חברתית וצדק חברתי. לומר שנעשה שימוש בדיואי בעיקר כדי לתמוך באחת (או אף אחת) ממטרות אלה יהיה תיאור מסולף.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ"ת

ראה גם :
ג'ון דיואי - ניסיון וחינוך

מחשבת החינוך - שיעור 9 - דיואי

ד"ר ענת רימון אור על ג'ון דיואי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya