התוכן של תכניות הלימודים בטכנולוגיה חינוכית: תמונת מצב עדכנית

מאת: Koen Aesaert

Aesaert, Koen; Vanderlinde, Ruben; Tondeur, Jo; van Braak, Johan. "The Content of Educational Technology Curricula: A Cross-Curricular State of the Art", Educational Technology Research and Development, v61 n1 p131-151 Feb 2013.

המטרה של מחקר זה היא לנתח את מאפייני התוכן של תכניות הלימודים בטכנולוגיה חינוכית עבור החינוך היסודי שפותחו על ידי הממשלות באירופה.

נערך ניתוח איכותני של מסמכים לגבי תכנית הלימודים הלאומית בטכנולוגיה חינוכית בנורבגיה, בפלנדריה ובאנגליה.

הניתוח מתמקד בחזון המונח ביסוד תכניות הלימודים הללו, במטרות הספציפיות שלהן, ובהיבטים הקשורים להוראה המשולבים בתכניות הלימודים הלאומיות של טכנולוגיה חינוכית בשלושת המקרים הללו.

התוצאות מציינות שהמטרות הספציפיות מתמקדות בעיקר בשימוש הביקורתי בטכנולוגיה חינוכית; בשימוש אחראי ובטוח בטכנולוגיה החינוכית; באחזור המידע, בעיבודו ובהפקתו; בתקשורת על ידי שימוש בטכנולוגיה חינוכית; ובשימוש בטכנולוגיה חינוכית ללמידת מקצועות הלימוד.

אפשרי שקיימת סתירה בין המושגים של אוריינות דיגיטלית לבין המטרות הספציפיות שאליהן התייחסו בתכניות הלימודים של טכנולוגיה חינוכית.

יתר על כן, הרציונל השוכן בבסיס תכניות הלימודים של הטכנולוגיה החינוכית מייצג השקפה חברתית יותר מאשר נקודת מבט כלכלית.

נידונות ההשלכות של הממצאים עבור חוקרים ועבור מפתחי תכניות לימודים.


קישור לתקציר באנגלית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?