התבוננות בלמידה כהכנה להוראה

Hughes-McDonnell, Fiona J. Looking at Learning as Preparation for Teaching. New Educator, Jul-Sep2016, Vol. 12 Issue 3, p269-288.

אחד מהדיונים החמים והחשובים יותר בהכשרת מורים כיום נוגע לשיטות הוראה שבהן משתמשים בתכניות ההכנה ולידע ולמיומנויות שהמועמדים להוראה צריכים לרכוש.

במחקר זה, המחברת בוחנת את ההתבוננות בלמידה כגישה פדגוגית המיועדת לגרום למעבר של מועמדים להוראה מהתפיסות הטכניות של הוראה שהם מביאים לשדה לעבר תפיסה המתיישבת יותר עם המחקר לגבי האופן שבו אנשים לומדים לשם הבנה (National Research Council 2000, 2005).

הנתונים נלקחו מתגובות שניתנו על ידי מועמדים להוראה לתרגיל עידוד כתיבה (writing promot) שנוהל בתחילת הקורס ומדוחות שדה אשר הגישו בעקבות מטלות שדה שדרשו מהם לפרט אודות רגעי למידה כשהציגו ללומדים מתנדבים חומרים שבחרו כדי לעורר את סקרנותם ולדובב לחקירה.

הגישה היא יישום של מתודולוגיית החקירה הביקורתית של אלינור דקוורת' (Duckworth, 2006) בתחום הכשרת המורים העונה לקריאה של מנהיגים בתחום הכשרת המורים לנסח "פדגוגיה של הכשרת מורים" המעוגנת בתיאוריה (Grossman, 2005) והמשקפת את טבעה של ההוראה לשם ההבנה עצמה (Loughran, 2006).

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הוראה לשם הבנה אינה מתרחשת בחלל ריק

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya