התבגרותה של הלמידה המכוונת עצמית

Student-Directed Learning Comes of Age." Harvard Education Letter 27.4 (2011): 4-6.. 15 Nov. 2011.


המאמר מתמקד באימוץ של בתי הספר בארה"ב את הלמידה המכוונת עצמית (student-directed learning, בראשי תיבות: SDL) כמתכונת של תכנית הלימודים, שבעזרתה התלמידים מנהלים את הלמידה שלהם בעצמם, כמגבירה את מיומנויות החשיבה החיוניות.

ה- Common Core State Standards for Math and English language arts אומצו על-ידי 43 מדינות בארה"ב, ומחוז קולומביה (District of Columbia) מדגיש את החקירה והניתוח הפעילים של התלמידים.

מורים המתמידים בשימוש ב-SDL בבתי הספר משתמשים בטקטיקה של "שאל שלושה לפני שאתה שואל אותי" כדי להזכיר לתלמידים להתייעץ קודם כל עם בני כיתתם, ולחפש באנציקלופדיה ובאינטרנט לפני שהם פונים ושואלים את המורה.

ראה גם :

The inquiry nature of primary schools and students’ self-directed learning knowledge


Self-Directed Learning in the Middle School Classroom

למידה מכוונת עצמית וויסות למידה בהשכלה על תיכונית – כיוונים חדשים

הגורמים העיקריים בהוראה המשפיעים על ההכוונה ללמידה עצמית של סטודנטים בלמידה יחידנית?

תפקידן של טכנולוגיות Web 2.0 בלמידה עצמית מכוונת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya