התארגנויות מבניות ורשויות ציבוריות בעולם שעוסקות בהכשרת מורים – סקירת ספרות ומידע באינטרנט

מטרת סקירה זו היא לנסות ולבדוק קיומן של התארגנויות מבניות ורשויות ציבוריות שעוסקות בהכשרת מורים המתמקדים בתחומים של –

  • השפעה ועיצוב סטנדרטים מקצועיים
  • פקוח על איכות ועיצוב סטנדרטים בתוכניות לימודים במוסדות להכשרת מורים
  • פיקוח על מורים ורישומם
  • קידום מחקר ומצוינות בהוראה והשפעה על עיצוב מדיניות בהכשרת מורים במדינה

בסקירה זו הניסיון העיקרי היה לזהות הימצאותם של ארגונים עצמאיים, או כאלה שפועלים מתוך משרד החינוך ובתנאי שקיימים כיחידה נפרדת, ובתוך כך להכיר את תחומי האחריות והסמכות שלהם, ללא קשר למידת הצלחתם.

שיטת האיסוף

הבדיקה נעשתה באמצעות מנועי חיפוש ומאגרי מידע באינטרנט תוך התייחסות למדינות הספציפיות הבאות:

אנגליה וסקוטלנד
הולנד, שבדיה ופינלנד
מחוז אונטריו בקנדה
אוסטרליה (ע"פ מחוז) וניו-זילנד

לא נכללים בסקירה: ארה"ב וצרפת.

שלבי איסוף

בשלב הראשון – בדיקה ראשונית לצורך היכרות עם מערכת החינוך והכשרת המורים במדינה באופן כללי. (ראו למשל דרך אתר :http://www.eurydice.org)
בשלב השני - איתור הגופים, נעשה תוך חיפוש והצלבה של קישורים ופרסומים באתרי משרד החינוך של המדינות וכן באתרי מוסדות הלימוד בהכשרת מורים במדינה.
לבסוף, בשלב השלישי, נעשה חיפוש חופשי ברשת האינטרנט  תוך התמקדות בתחומי הכשרת מורים באותה מדינה ובדרך זו ניסיון לגבות ולדלות מידע נוסף ממאמרים רלוונטיים.

 

אנגליה וסקוטלנד

הערות:

*מלבד שני הגופים האחרונים (GTCS / GTSE) נעשה שימוש מכוון בכינוי הרחב "בריטניה".

*מינוחים שכיחים באתרים ומאמרים:
ITT=Initial Teacher Training
CPD=Continuing Professional Development

ניתן לומר שהבקרה על הכשרת המורים בבריטניה מחולקת בין שני גופים עיקריים, המתפקדים באופן  עצמאי ואוטונומי, והפועלים גם בשיתוף פעולה ביניהם:

א. Teacher Training Agency - TTA

http://www.tta.gov.uk

גוף ציבורי שמוגדר כ-executive non-departmental אשר מטרתו העיקרית היא (ציטוט):

"…to raise standards by attracting able and committed people to teaching and by improving the quality of training for teachers and the wider school workforce"

תפקידים עיקריים ופעולות:

1. גיוס כמותי ואיכותי של כוח אדם למקצוע ההוראה, בין השאר על ידי שיפור השירותים למורים ותמיכה ברשויות החינוך האזוריות
(LEA's – Local Education Authority). הארגון אף עורך קמפיינים פרסומיים באמצעי התקשורת.

2. לפתח עקרונות של איכות וסטנדרטים בהכשרת למורים ועובדי הוראה וחינוך בכלל. בין השאר על ידי שיתוף פעולה עם OFSTED (ראו בהמשך) ומוסדות להכשרת מורים ופיקוח על  יישום תוכניות וסטנדרטים קיימים.

3. לדאוג להימצאותן ואספקתן של תוכניות הכשרת מורים ועובדי חינוך איכותיות. ראו למשל פרסום מדריכים עבור אוכלוסיית המורים (בשלבי התפתחות מקצועית שונים) והמוסדות להכשרה
http://www.tda.gov.uk/teachers.aspx

 

ב. (Office for Standards in Education (OFSTED

http://www.ofsted.gov.uk/howwework

מוגדר כ- non-ministerial government department

והוא האחראי על פיקוח של כל בתי הספר בבריטניה, לרבות מוסדות להכשרת מורים.

דרך הפיקוח נעשית על פי תוכנית עבודה המגדירה את כללי הפיקוח שנעשים למעשה על כל היבט בהכשרה. ראו:

Framework for the Inspection of Initial Teacher Training

מדובר בגוף מקצועי הנחשב חזק וגדול יחסית (2500 עובדים) המחולק ל-22 חטיבות. החטיבה שעוסקת בפיקוח על הכשרת מורים
(TED) אחראית הן על פרחי הוראה והן על מורים בתפקיד (in-service)

ניתן לומר שהאוריינטציה של -TTA היא יותר פונה לציבור ופתוחה לאוכלוסיית המורים, לעומת ה-OFSTED שהוא ארגון בקרה מקצועי וסגור יותר.
על שניהם כותב פרופסור Bob Moon מהאוניברסיטה הפתוחה באנגליה-

"Both [TTA & OFSTED] are subject to significant pressures in the uncertain world created by the late 1980s, early 1990s Tory interventionist and centralist reforms. Neither can be seen to be lagging behind in implementing 'tough no nonsense' policies."

לקריאה משלימה מומלץ לבחון מאמרו מ-1998:

The English Exception? International Perspectives on the Initial Education and Training of Teachers
http://www.ucet.ac.uk/op11.htmlUniversities Council for the Education of Teachers

למרות שלא מדובר בגוף בעל סמכויות רשמיות כדאי להכיר גם את ה-UCET
http://www.ucet.ac.uk/about.html

מדובר על ארגון מקצועי אשר חברים בו נציגים העוסקים בהכשרת מורים כמעט מכל מוסד להשכלה גבוהה בבריטניה. הארגון אקדמאי ועצמאי לחלוטין.
ה-UCET  משמש קהילת ידע בתחום של הכשרת מורים ומעודד מחקר הוראה.
הארגון פועל לקידום סטנדרטים להתפתחות מקצועית של מורים, תוך ניסיון ולהשפיע על המדיניות הממשלתית והלאומית.

General Teaching Council for England - GTCE

ארגון צעיר יחסית (נוסד בשנת 2000) המגדיר עצמו כגוף מקצועי ועצמאי (ללא מטרות רווח) להוראה והשבחה מקצועית של מורים, וכמעצב סטנדרטים מקצועיים. ראוי לשים לב כי הגוף מעיד על עצמו במפורש כי הוא פועל לקידום המורים ולא מתוך זיקה לממשלה :

"…answerable to our own members rather than to government"

הצהרות מסוג זה חוזרות על עצמן יותר מפעם אחת באתר, ראו למשל: http://www.gtce.org.uk/aboutthegtc/FAQs_home/rolefaq

ואין ספק שהאוריינטציה של ה-GTCE  היא בראש ובראשונה המורים עצמם: עיצוב הסטנדרטים, ההצעות המופנות לממשל וכיו"ב נובעים בראש ובראשונה מתוך קהילת המורים ומתוך מחויבות לאוכלוסיה זו.
עם זאת יש להדגיש כי בשונה מאיגודים מקצועיים של מורים, ל-GTCE יש סמכויות סטטוטוריות של יעוץ ורגולציה.

לעומת דברים אלה, קיימת טענה כי ה-GTC  למעשה כבול ועלול לשמש בידי הממשל הבריטי כאמצעי שליטה על אוכלוסיית עובדי ההוראה.
(מקור: http://www.educ.umu.se/~gaby/SCETT2paper.htm)

 

The General Teaching Council for Scotland – GTCS
http://www.gtcs.org.uk

למרות השם הדומה, הרי שה-GTC של סקוטלנד הוא מוסד מוכר וותיק הרבה יותר (1965) ונראה שהוא בעל השפעה רבה יותר.

המטרות העיקריות של הארגון הן לפתח את מקצוע ההוראה ולשפר את איכותה, ובעיקר לקדם סטנדרטים מקצועיים בשיתוף פעולה עם מורים, הורים, מוסדות להכשרת מורים והממשל הסקוטי.

הארגון מורכב משתי ועידות סטטוטוריות ושתי ועידות משנה.
כאשר ועידה נותנת המלצות אופרטיביות הן זקוקות לאישור של חברי המועצה.

על מבנה הארגון והוועידות השונות ראו:
http://www.gtcs.org.uk/About_GTCS/Council/Council.asp

הארגון מעיד על עצמו כ"בעל תפקיד מרכזי" ביישום וקידום סטנדרטים בחינוך וכיועץ מוביל לקובעי המדיניות, והדבר ניכר למשל באופן פעילותה של ועידת החינוך (הפועלת במסגרת הארגון) מול הממשל.

הולנד

הערה: בגלל מגבלה של הבנת השפה , המידע מוגבל למה שלוקט מתוך מאמרים/מקורות, ולא מתוך האתרים הרשמיים של הארגונים שלא סיפקו מידע באנגלית.

Association for the Professional Quality of Teaching – SBL

המוגדר כ- cooperative body for the professional qualities of teachersומשמש כקהילת מורים ואנשי חינוך. ניסח דרישות מקצועיות וסטנדרטים בהוראה ושותף לניסוח תוכניות הערכה ופיקוח על איכות הוראה.

http://www.lerarenweb.nl/lerarenweb-english.html

איגוד מורי המורים ההולנדי – VELON

גוף עצמאי שחברים בו 50% ממורי המורים במדינה, בעל תפקיד מרכזי ושותף בקביעת סטנדרטים מקצועיים בהכשרת מורים בהולנד (לבקשת משרד החינוך)

(אתר בהולנדית)

http://www.velon.nl

כדאי לציין את פעילותן של ה-Visitation Committees

בהולנד הכשרת המורים מחולקת ל-4 רמות. לאורך שנות ה-90 נערכו בדיקות איכות חיצוניות מקיפות ל-2 מהן (primary ו-secondary) שכונו "visitations" על ידי וועידות מיוחדות שביקרו למשך מספר ימים בכל מוסד להכשרת מורים. הוועידה הגישה בסוף התהליך דו"ח מפורט עם המלצות וביקורות.

6 חודשים לאחר מכן נערך ביקור חוזר במוסד על ידי מפקח השכלה גבוהה לבדוק את תגובת המוסד לדו"ח, ולאחר שנתיים נערך עוד ביקור כדי לבדוק את יישום המסקנות.

כל וועידה הורכבה מנציגים בתחום החינוך )מורי מורים, נציגי מוסדות ההכשרה, חוקרים).
הוועידות היו עצמאיות ולא קשורות באופן רשמי למשרד החינוך.

מקורות:

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers

Country Background Report for The Netherlands – OECD, 2003
http://www.oecd.org/dataoecd/63/23/2501446.pdf

תוספת 2004:
http://www.oecd.org/dataoecd/34/50/31354231.pdf

A National Curriculum for Teacher Education: a Dutch case study

Bob Koster, Marco Snoek (1998)

http://www.triangle.co.uk/pdf/viewpdf.asp?j=bji&vol=24&issue=3&year=1998&article=bk&id=209.88.190.131

Towards a professional standard for Dutch teacher educators

Bob Koster, Jurrin Dengerink, (2000)

http://www.lerarenopleider.nl/Documenten/sblo_ATEpaper_definitief.pdf

שבדיה

הכשרת מורים מתקיימת בשבדיה בכ-24 אוניברסיטאות ומכללות אקדמאיות ברחבי המדינה.

על האיכות והסטנדרטים בממוסדות להשכלה גבוהה אחראית ה-

National Agency for Higher Education

כחברה בארגון ה- OECD (Organisation for Economic and Co-operation  Development-ארגון בינלאומי לשיתוף פעולה בין מדינות דמוקרטיות, ברמת הממשל) נטלה שבדיה חלק בפרויקט של ועידת החינוך של הארגון, אשר פרסם את הדו"ח:

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers

הדו"ח משנת 2003, המפורסם באתר משרד החינוך השבדי טוען כי "חייב להיות גוף עם אחריות כוללת על חינוך המורים בכל האוניברסיטאות והמכללות..." (עמ' 53)

בשנת 2000 נתקבל בפרלמנט השבדי חוק חדש ה-New Teacher Education Billשלמעשה הוציא לדרך רפורמה בהכשרת במורים במדינה (כל השינויים נעשו בתיאום עם ארגוני המורים, בהתייעצות ושיתוף פעולה עמם).

החוק דורש מהאוניברסיטאות לייסד גוף שאחראי ספציפית לחינוך מורים ובעל אחריות כוללת על תוכניות המחקר בתחום.

בין השאר הוקמה ועידה מיוחדת למדעי החינוך - (Committee for Educational Science) במסגרת ה- Swedish Science Council. אשר יעודה לממן ולתמוך במחקר בתחום של הכשרת ועבודת מורים.

סקירת שינויים במערכת הכשרת המורים בשבדיה ניתן לקרוא במאמר מאת: Daniel Kallos

Teachers and Teacher Education in Sweden  - Recent developments

http://tntee.umu.se/archive/bologna2003.pdf

בשנת 2004 אמורה ה- National Agency for Higher Education להעריך את הרפורמה במערכת חינוך המורים החדשה, ורק אז יוחלט על שינויים כאלה ואחרים במידה ויתגלו בעיות בתוכניות הלימודים. (עמ' 59)

פרסום רשמי של משרד החינוך השבדי בנוגע לרפורמה בהכשרת מורים:
http://www.unesco.org/education/uie/pdf/country/Sweden_app8.pdf

 

פינלנד

גם בפינלנד חינוך והכשרת מורים מצויים בידי האוניברסיטאות – בפקולטות לחינוך או בבתי ספר להכשרת מורים המנוהלים על ידי האוניברסיטאות.

עליהן מפקח גוף שנקרא:
The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC)

ובמסגרתו מוערכות ונבחנות גם הפקולטות המכשירות מורים (ראו בהמשך)

מדובר בגוף מומחה ומוסמך שפועל בשיתוף פעולה עם המוסדות להשכלה גבוהה ומשרד החינוך, אך עם זאת מגדיר עצמו כארגון עצמאי:

(ההדגשות שלי)
"The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) is an independent expert body assisting universities, polytechnics, and the Ministry of Education in matters relating to evaluation.
The Council organizes audits of quality work and institutional, program, and thematic evaluations. Furthermore, it provides advisory and consultancy services in the implementation of the evaluations, develops evaluation methodology, and disseminates good Finnish and international practices to higher education institutions and the Ministry of Education."


בשנת 2000 הארגון פרסם את דו"ח ההערכה בעריכת Jussila ו-Saari בשם:

Teacher Education as a Future-moulding Factor - International Evaluation of Teacher Education in Finnish Universities

מדובר בדו"ח הערכה והמלצות מקיף ביותר. המחקר והבחינה נעשו (בפועל בשנים 1998-1999) על ידי איסוף מסיבי של מידע בכל הדרגות של העוסקים בהכשרת מורים: החל מהסטודנטים והצוות האדמיניסטרטיבי ועד דיקאני הפקולטות לחינוך באוניברסיטאות השונות, ואפילו הערכות של מומחים מארצות מחוץ לפינלנד.

International Evaluation of Teacher Education in Finnish Universities http://www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA_900.pdf

מקורות:

Higher Education Policy in Finland (בתוך אתר משרד החינוך הפיני):
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2000/liitteet/HEP2000.pdf?lang=fi

אתר FINHEEC:
http://www.kka.fi/english

מחוז אונטריו (קנדה)

כל מי שמעוניין לעסוק בהוראה במוסדות ציבוריים (וכן בחלק מהמוסדות הפרטיים) במחוז אונטריו מחויב להיות חבר ה- OCT

Ontario College of Teachers

ה- OCT מקדם סטנדרטים מקצועיים בכל שלבי ההתפתחות של המורים באונטריו, ומקדם מחקר ומצוינות בהוראה. הארגון מעצב מדיניות ותוכניות הכשרת מורים ומעניק קרדיטציה לתוכניות במוסדות השונים (כאמור, גם לתוכניות pre-service וגם in-service).
דוגמאות ופירוט ראו כאן:
http://www.oct.ca/standards/standards_of_practice.aspx?lang=en-CA

יש להדגיש כי המתואר לעיל הן סמכויות מפורשות שהוענקו לארגון בתוקף חוקי מחוז אונטריו. ל-OCT יש למעשה מנדט להוות רגולטור במחוז אונטריו בתחום של הכשרת מורים.
ראו כאן:
 http://www.oct.ca/about/legislation/?lang=en-CA

שלושת הפרסומים העיקריים של ה-OCT מהווים את הבסיס והיסודות להכשרת מורים אונטריו:

Standards of Practice for the Teaching Profession

Ethical Standards for the Teaching Profession

Professional Learning Framework for the Teaching Profession

רשימה מלאה של פרסומי הארגון ניתן לראות כאן:
http://www.oct.ca/publications/documents.aspx?lang=en-CA

ה-OCT מוגדר כגוף מקצועי ועצמאי.
בראשו פועלת מועצה של 17 חברים נבחרים ו-14 חברים ממונים על די ממשל אונטריו.

מקורות נוספים:
באתר משרד החינוך של מחוז אונטריו-
http://www.edu.gov.on.ca/eng/teacher/employ.html

 

אוסטרליה

באוסטרליה פועלים מוסדות כלל ארציים כדוגמת:

Australian National Training Authority

http://www.dest.gov.au/sectors/training_skills/policy_issues_reviews/key_issues/nts

Teacher Quality and Educational Leadership Taskforce

http://www.mceetya.edu.au/mceetya

אבל - לכל מחוז במדינה מחלקת חינוך נפרדת משלו ולכל מחוז יש אוטונומיה להחליט בפועל על מדיניות הכשרת המורים בתחומו.

במחוזות ישנם גופים (בד"כ Teachers Registration Board ) שמיוצגים בהם קשת רחבה של כל הנוגעים לחינוך: נציגי ממשל, עובדי חינוך במערכת העצמאית והקתולית, הורים, נציגים מהאוניברסיטאות, והעוסקים בהכשרת מורים.

הגוף אחראי בין השאר על רישום המורים, על קביעת סטנדרטים, ניסוח קוד אתי ומקצועי של בהוראה, יזום מחקרים ועוד.

הדוגמא של מחוז Tasmania:

Teachers Registration Board Tasmania

http://www.btr.qld.edu.au/

הגוף מגדיר את מטרותיו כך (ציטוט, ההדגשות שלי. הגדרה זו בניסוח דומה חוזרת על עצמה גם במחוזות אחרים)

As well as registering teachers, the Board will promote the teaching profession, take action to improve professional teaching standards, undertake relevant reviews and research projects and develop and maintain a code of professional ethics for the teaching profession

יסודו של הגוף, הרכבו, פעולותיו וסמכויותיו מוגדרים בחוק (Teachers Registration Act):
http://www.trb.tas.gov.au/Act2000.pdf

(חלק 2 – הרכב וסמכות)

דוגמא מחוזות South Australia ו-Queensland:

גם במחוזות אלו המטרות העיקריות של הגוף הן רישוי מורים, קביעת סטנדרטים, קודים אתיים, ומחקר -

Teachers Registration Board of South Australia
http://www.trb.sa.edu.au

יש לשים לב  כי מגדיר עצמו במפורש כ-Independent Statutory Authority.
בעיקרון חברי המועצה ממונים על ידי המושל, והיו"ר על ידי שר החינוך. שאר החברים ממונים על ידי גופי חינוך שונים של המחוז, באופן יחסי לגודלם
לגבי מימון הגוף (בעיקר מדמי הרישום) והרכבו המלא ראו:
http://www.trb.sa.edu.au/board.htm


כמעט באופן זהה ראו גם מחוז Queensland:

http://www.btr.qld.edu.au

הערה: באתר של מחוז זה ראוי לשים לב לפרסום

Guidelines on the Acceptability of Teacher Education Programs for Teacher Registration Purposes (2002)
http://www.btr.qld.edu.au/pub_gui.htm

המהווה מסמך משופר ומעודכן של פרסום קודם מ-1999 אשר בשעתו היווה, לטענתם, מודל לבנייה ופיתוח תוכנית להכשרת מורים באופן ייחודי לאוסטרליה.

הדוגמא מחוז Victoria:

מחוז זה שונה כיוון שבתחומו מי שפועל למעשה הוא ה-

Victorian Institute for Teaching

http://www.vit.vic.edu.au/default.htm

מגדיר עצמו כ"גוף מומחה ועצמאי למקצוע ההוראה". והוקם מתוקף החוק:

(The Victorian Institute of Teaching Act 2001)

נוסח החוק המלא: http://www.vit.vic.edu.au/files/documents/615_VITact2001.doc

לגבי תפקידים עיקריים ראו חלקים 5-6: קידום מקצוע ההוראה, קביעת סטנדרטים והערכת הוראה, רישוי מורים במחוז.

המוסד מנסח ומגיש דוחו"ת ומדריכים בנושאי סטנדרטים להוראה, תמיכה מקצועית במורים מתחילים ועוד. ראו כאן:
http://www.vit.vic.edu.au/content.asp?Document_ID=27

ממלץ לעיין בפרסום (המסמך מנוסח במונחים של "המלצות" ו"ציפיות")

Guidelines for the Evaluation of Teacher Education (1998)

http://www.vit.vic.edu.au/files/documents/384_Guide99.pdf

 

המוסד מנוהל על ידי 20 חברי מועצה – אנשי חינוך (מורים) המייצגים את 3 זרמי החינוך באוסטרליה (ממלכתי, קתולי ופרטי)

מידע נוסף ראו כאן: http://www.vit.vic.edu.au/content.asp?Document_ID=36

 

ניו-זילנד

New Zealand Teachers Council (NZTC)

http://www.teacherscouncil.govt.nz/about/purpose.stm

גוף זה משמש כהנהגה מקצועית של המורים - כלומר בשונה מאיגודי מורים אחרים במדינה מדובר בגוף אוטונומי מקצועי. ה-NZTC אחראי לקידום ועיצוב סטנדרטים מקצועיים בהכשרת מורים, רישום המורים בניו-זילנד, פיתוח קוד אתי, זיהוי ומתן עדיפויות למחקר ועוד.
לגוף יש סמכות פיקוח וביצוע חקירות במקרים של תלונות או אי התאמה.

http://www.teacherscouncil.govt.nz/about/functions.stm

בראש הגוף עומדת מועצה שמורכבת ממינויים של הממשל (4 חברים), 3 נציגים של ארגוני המורים ו-4 אנשי מקצוע שנבחרים בבחירות על ידי המורים במדינה.

הערה חשובה: ה-NZTC הוקם בשנת 2001 כתחליף לגוף בשם Teacher Registration Board (TRB). בחלק מהאתרים באינטרנט ובפרסומי עבר יש אזכור ל-TRB ויש לדעת שהוא לא קיים יותר. לעומתו ה-NZTC בעל סמכויות רחבות הרבה יותר.

ה- NZTC עובד בשיתוף פעולה עם

New Zealand Qualifications Authority (NZQA)

http://www.nzqa.govt.nz/for-providers/teacher-registration.html

אשר אחראי על הערכת איכות והכשרה בכלל, לרבות הכשרת מורים ותוכניות הלימודים במוסדות השונים. כמו כן מאשר מי מוסמך להיות מורה ורשאי לפנות לרישום בהמשך (יש גם לזכור שבניו זילנד הגעת מורים מחוץ למדינה היא תופעה שכיחה).
מדובר בגוף ממשלתי ולא עצמאי.

The Association of Colleges of Education in New Zealand (ACENZ)

http://www.acenz.ac.nz

הוא הגוף האקדמאי שמייצג את ארבעת המוסדות להכשרת מורים שבניו-זילנד והאינטרסים שלהם.

במסגרתו פועלת ועידת ה-CEAC

Colleges of Education Accreditation Committee
http://www.acenz.ac.nz/display_page.asp?menu=3&item=69

שמהווה נציגות מוסמכת בתחום של תוכניות לימודים להכשרת מורים בתוך ה-NZQA  (ראו לעיל)

 

גוף עצמאי נוסף שראוי לציין הוא ה- TEFANZ

Teacher Education Forum of Aotearoa New Zealand

http://www.tefanz.org.nz/tefanz_what_is_it.htm

נוסד ב-1999 ופועל בשם המוסדות להכשרת מורים בניו-זילנד אך לא מייצג את האינטרסים הארגוניים שלהם (מדובר בישות ללא סמכויות). מטרתו לקדם את מקצוע ההוראה ותדמיתו ולהוות גורם מניע בחקר פיתוח הכשרת מורים.

קריאה מומלצת:

Teacher Education in New Zealand 1950-1998: Continuity, Contexts and Change

http://www.aare.edu.au/99pap/alc99411.htm

סיכום

ניכרת כיום מגמה במדינות העולם לבסס מועצות וגופים ציבוריים שישמשו רגולטורים על תחומי הכשרת המורים או איכות ההוראה.  מרבית גופים אלו אינם מנוהלים בהכרח ישירות ע"י הממשלה, אך לגורמי הממשל יש בהחלט השפעה וייצוג במועצות. חלקם הגדול נוטה גם לשתף את נציגי איגודי מועצות המורים ומגזרי החינוך השונים במועצות או בפיקוח הכלליות. פעילותם של הגופים הנ"ל הוסדרה והותוותה ע"י רפורמות חינוכיות בחינוך שהונהגו שם בעשור האחרון או הוסדרה בחוק כחלק ממדיניות חינוכית כזו או אחרת שננקטה ע"י גורמי מימשל.

ניתן ללמוד שהגופים השונים נבדלים ביניהם ברמת הסמכות והעצמאות שלהם: לעתים ישנם מספר גופים המחלקים ביניהם את הפיקוח וההסדרה בתחום הכשרת המורים במדינה, על היבטיו השונים (כמו בבריטניה) לעומת זאת לעתים יש גוף כמעט בודד שניתנת לו סמכות להוות רגולטור ומפקח יחיד בתחומו (אונטריו, קנדה).

כך או כך, ניכרת מגמה, במקומות שנבחנו, של הכרה בצורך לפעילותן של רשויות נפרדות שיעסקו באופן ייעודי בתחום במדינה / מחוז: בקרת האיכות וקידום סטנדרטים מקצועיים נדרשים משלב תוכניות הלימודים והכשרת המורים במוסדות האקדמאיים, דרך רישום מורים במערכת ופיקוח על איכות ההוראה בכל שלבי ההתפתחות המקצועית שלהם, ועד עיצוב קווי מדיניות, מתן המלצות מקצועיות ופיתוח מחקר על מנת לשפר את המערכת בעתיד.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya