התאקלמותם האקדמית של תלמידים מהגרים בעלי השכלה מקוטעת

Potochnick, S. (2018). The academic adaptation of immigrant students with interrupted schooling, American Educational Research Journal, 55 (4), 859-892

מחקר זה נועד להעריך את מידת התאקלמותם האקדמית של תלמידי תיכון מהגרים בעלי השכלה מקוטעת. באמצעות סקר לאומי שהועבר בארה"ב בקרב תלמידי כיתה י', נבחנו מספר היבטים: מהי שכיחותה של השכלה מקוטעת בקרב תלמידים שנולדו מחוץ לארה"ב, מהי רמת הביצועים האקדמיים של תלמידים בעלי השכלה מקוטעת, אילו קשרים קיימים בין השכלה מקוטעת לבין הישגים אקדמיים ומעורבות אקדמית והאם קיים הבדל בהשפעתה של השכלה מקוטעת על תלמידים שהיגרו בגילאי בית ספר יסודי לעומת על-יסודי.

מן המחקר עלה שמעל 10% מבני הנוער שנולדו מחוץ לארה"ב היו בעלי השכלה מקוטעת. נמצא שאמנם הישגיהם האקדמיים של תלמידים אלו היו נמוכים יותר מאשר הישגיהם של עמיתיהם, אך מעורבותם בבית הספר הינה באותה מידה ולעיתים אף רבה יותר מזו של עמיתיהם. עוד עלה מן המחקר שתוצאותיה של השכלה מקוטעת משתנות בהתאם להגירת התלמידים בגילאי בית ספר יסודי או על-יסודי: כך למשל, תלמידים שהיגרו במהלך לימודיהם בבית ספר יסודי היו בעלי הישגים אקדמיים טובים יותר כשלמדו בכיתה י' מאשר עמיתיהם שהיגרו בגילאי תיכון. לעומת זאת, נמצא שלא היה בין שתי קבוצות התלמידים הללו הבדל משמעותי ברמת הקריאה ובמתמטיקה.  

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת:

תלמידים מהגרים בתקופת טראמפ: מה אנחנו יודעים ומה איננו יודעים

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya