השתתפות של סטודנטים להוראה בפעילויות למידה והתנהגויות הוראה אפקטיבית

de Vries, Siebrich; Jansen, Ellen P.W.A.; Helms-Lorenz, Michelle; van de Grift, Wim J.C.M. "Student teachers’ participation in learning activities and effective teaching behaviours", European Journal of Teacher Education, Nov2015, Vol. 38 Issue 4, p460-483.

למידת מורים חיונית למקצוע ההוראה, משום שהיא מקושרת בחוזקה לפרקטיקות הוראה משופרות ולאיכות מורים. המקור ללמידת מורים הוא הכשרת מורים ראשונית, שלב מכריע ברצף לימוד ההוראה.

כדי להגיע לתובנות אודות תקופה משפיעה זו עבור החיים המקצועיים ארוכי הטווח של סטודנטים להוראה, מחקר גישוש זה חוקר את השתתפותם של סטודנטים להוראה בפעילויות למידה ובוחן באם היא מקושרת להתנהגויות הוראה אפקטיביות שלהם במסגרת הכשרת מורים לתיכון מבוססת בית ספר בהולנד.

התוצאות מציינות שהסטודנטים להוראה שונים מבחינת הלמידה המדווחת עצמית שלהם ושלמידה זו מתקשרת באופן חיובי להבחנות לגבי התנהגויות ההוראה האפקטיביות שלהם.

לממצאים אלה יש מספר השלכות עבור תכניות להכשרת מורים המעוניינות להגביר את הסבירות שהסטודנטים להוראה שלהם יהפכו לאנשי מקצוע הלומדים לאורך הקריירה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

האמונות, הידע והפרקטיקה של המורה לגבי למידה מכוונת עצמית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya