השתקפותו של דיוקן המורה הישראלי בראי הקולנוע

מקור וקרדיט:
נירית רייכל, איתמר רבן. "השתקפותו של דיוקן המורה הישראלי בראי הקולנוע",  מעוף ומעשה 13 ( 2010)
  מאמר זה  בוחן את האופנים השונים שבהם מוצג דיוקן המורה הישראלי בסרטי הקולנוע הישראליים. המחקר התמקד בשלוש שאלות מרכזיות :
  • האם יש קשר בין השינוי בדיוקן המורה , כפי שהוא עולה מן הקולנוע הישראלי לאורך השנים , לשינויים שחלו בחברה הישראלית ?
  • מהם המאפיינים החוזרים על עצמם בתיאור דמויות המורים לאורך התקופות ?
  • מהו היחס אל המורים העולה מן הסרטים השונים , ומהם ההדגשים או המסרים שדמותם מעבירה?
במהלך המחקר נבחנו 10 סרטים ישראליים , שהופקו בין השנים 1979-2005, במטרה לבדוק כיצד מוצג בהם המורה הישראלי.  כל הסרטים שנבחרו הם סרטים עלילתיים שהופקו בארץ העוסקים ברובם בתקופת ההתבגרות ובתקופת הנעורים , תקופות שבהן השפעתם של המורים ובית הספר על בני הנוער ניכרת מאד. דמויות המורים שבהם הן משניות ומוצגות כדמויות שטחיות וסטריאוטיפיות ( נירית רייכל, איתמר רבן) .
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya