השתלמות מורים היא רק תחילתה של דרך: ההקשר האישי וההקשר המערכתי בפיתוח מקצועי של מורים

אבדור, ש' (2015). השתלמות מורים היא רק תחילתה של דרך: ההקשר האישי וההקשר המערכתי בפיתוח מקצועי של מורים. דפים, 59, 263-231.

פיתוח מקצועי של עובדי הוראה באמצעות קורסים והשתלמויות הוא תחום מורכב. מהלך ההשתלמות, כמו גם תוצאותיה בטווח הקצר ובטווח הארוך, מושפעים מריבוי של משתנים שבדרך כלל לא ניתן להתיר את הקשרים ביניהם. המחקר המתואר במאמר זה מתמקד בתיאור תפיסותיהם של משתלמים את איכות הקורסים שהשתתפו בהם ואת תרומת הקורסים להתפתחותם המקצועית. המחקר מזהה משתנים המשפיעים ישירות ובעקיפין על תפיסות אלו.

ניתוח הממצאים נעשה בזיקה לשני מודלים שעניינם הוא תיאור תהליכי פיתוח מקצועי בקרב העוסקים בחינוך: מודל השלבים של גאסקי (Guskey, 2002), ומודל שלבים היוריסטי שפיתחו קולדוול וסימקינס (Coldwell & Simkins, 2011). ממצאי המחקר תומכים בחלקו הראשון של מודל אחרון זה. כמו כן עולה מהם תמונה ברורה של המשתנים אשר משפיעים על תפיסת המשתלמים את איכויות ההשתלמויות ואת מידת תרומתן להם בסמוך לסיומן.

הממצאים מעידים על צורך בהתנהלות ברורה ומוקפדת של קובעי מדיניות, של הדרגים הממונים על המשתלמים ושל מבצעי ההשתלמויות בפועל, וזאת על מנת לשפר את איכויותיהן ואת תרומתן הפוטנציאלית להתפתחות המקצועית של המשתתפים בהן.

למאמר המלא

ראו גם:

מה חושבים מורים על ההתפתחות המקצועית המוצעת להם?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya