השקפות של מורים למדעים בבית הספר היסודי לגבי השימוש במשאבים מקוונים כדי לתמוך ביישום של למידת חקר

So, Wing-Mui Winnie; Cheng, May-Hung May; Kong, Siu-Cheung; Ching, Ngai-Ying Fiona. "Views of primary science teachers towards the use of online resources to support the implementation of inquiry learning", Education 3-13, Jul2014, Vol. 42 Issue 4, p386-401.

מחקר זה בחן את ההבנה של מורים למדעים בבית ספר יסודי בהונג קונג לגבי למידת חקר, את הקשיים הנתפסים ביישום למידת חקר כמו גם את הפרקטיקות הנוכחיות שלהם לגבי שימוש במשאבים מקוונים ואת ההתנגדות לשימוש מעין זה, כדי לזהות את צורכיהם ולהציע הצעות כיצד לפנות לצרכים אלה.

סקר מקוון שימש כדי לאסוף נתונים ממורים למדעים בבית הספר היסודי הלוקחים חלק בקורס להתפתחות מקצועית.

ניתוחי הנתונים מראים שאף על פי שהתפיסות של המורים את למידת החקר נראות כמתאימות היטב לרעיון של למידת חקר באופן כללי, התפיסות המוטעות שלהם ורמה גבוהה של קשיים נתפסים ביישום של למידת חקר מצדיקים את תשומת לבנו.

לגבי השימוש של המורים במשאבים המקוונים, נמצא שמשאבים מסורתיים של Web 1.0 משמשים יותר מבדרך כלל וכאשר נעשה שימוש במשאבים מקוונים אלה, המורים נוטלים על עצמם תפקיד דומיננטי יותר בשימוש בהם כדי לתמוך במתן הרצאות ובמתן הסברים.

יתר על כן, נצפו מספר קשרים בין פרקטיקות של חקר לבין שימוש במשאבים מקוונים. בהתאם לכך, נידונו דרכים להתגבר על האתגרים ביישום למידת חקר ובשימוש במשאבים מקוונים עבור הוראה ולמידה של מדעים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?