השקפות ואסטרטגיות סיוע של מורים באשר לתלמידים "ביישניים"

Korem, Anat. Teachers’ outlooks and assistance strategies with regard to “shy” pupils. Teaching & Teacher Education , Oct2016, Vol. 59, p137-145

המחקר התמקד בדרך שבה מורים יכולים לסייע לתלמידים ביישניים במסגרת בית הספר. מטרתו הייתה לזהות את תפיסות המחנכים לגבי הנושא והאסטרטגיות שהם יכולים להפעיל עם תלמידים כאלה.

לצורך כך, נערך ניתוח תמטי של התגובות שהתקבלו מחמישה עשר ראיונות עומק עם מחנכים. הממצא העיקרי הוא שתפיסות המחנכים לגבי תלמידים ביישניים הן מסולפות כל עוד שאינם מתייחסים באופן הולם לחוויות הפנימיות של תלמידים ביישניים.

מוצגות גם אסטרטגיות פרקטיות המיועדות לסייע לתלמידים כאלה. אסטרטגיות אלה מודגמות ונידונות בהקשר של הספרות התיאורטית אודות סיוע לתלמידים ביישניים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מחקרים המדגישים את מצוקתם של התלמידים השקטים


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום אני מכינה סמינריון על תלמידים שקופיםהאם המאמר כולו קיים בעברית?

    פורסמה ב 22/01/2017 ע״י ליאת בבגני
    מה דעתך?
yyya