השקעת זמן בהוראה מקוונת לעומת הוראה פנים-אל-פנים

מקור וקרדיט :
W L WorleyL S Tesdell. Instructor Time and Effort in Online and Face-to-Face Teaching: Lessons Learned , IEEE Transactions on Professional Communication. New York: Jun 2009. Vol. 52, Iss. 2; pg. 138
 
עד כה המחקרים שעסקו בהשוואה בין מאמץ הוראה והשקעת זמן בהוראה פנים אל פנים בהשוואה להוראה מקוונת היו בלתי עקביים. המחקר הנוכחי שנערך באוניברסיטה אמריקאית ערך במהלך השנים 2007-2008 השוואה בין השקעת זמן בהוראה פנים-אל-פנים מול הוראה מקוונת. ממצאי המחקר מוכיחים את השערת המחקר של המחברים כי בהוראה מקוונת נדרשת השקעת זמן רבה יותר בהשוואה להוראה פנים-אל-פנים. המחקר שנערך במשך שני סמסטרים הוכיח כי המרצים המלמדים בקורס מקוון משקיעים 20% יותר מאמץ מבחינת הזמן בהשוואה להוראה פנים-אל-פנים. ההבדלים שנמצאו בין הזמן המושקע בהוראה מקוונת לעומת הוראה פנים-אל-פנים היו מובהקים (W L Worley, L S Tesdell).
 ראה גם :
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya