השפעת תוכנית ניהול עצמי באינטרנט על שינוי התנהגות לצורך ירידה במשקל בקרב ילדים

השמנה בילדים היא מחלה נפוצה בעלת השלכות רפואיות וחברתיות רבות, הנגרמת משילוב של נטייה תורשתית והשפעות סביבתיות. לאחרונה גוברת והולכת ההכרה, כי כדי להצליח בשינוי הרגלי האכילה והפעילות הגופנית יש לכלול בתכניות הירידה במשקל מרכיבים של שינוי התנהגות. אחת הטכניקות המקובלות היא הטכניקה של ניהול עצמי. מטרת המחקר הייתה לבדוק את ההשפעה של תכנית לניהול עצמי מבוססת אינטרנט על הגברת הפעילות הגופנית והירידה במשקל בקרב ילדים שמנים המשתתפים בתכניות הקיימות לירידה במשקל.

אוכלוסיית המחקר כלל 35 בנים ובנות בגילאים 10 – 15 המשתתפים בתכנית לירידה במשקל בבית חולים במרכז הארץ. הנבדקים חולקו לקבוצת ניסוי - 17 ילדים שפעלו בטכניקה של ניהול עצמי באתר אינטרנט ייחודי שנבנה לצורך המחקר בנוסף לתכנית הקיימת; ולקבוצת ביקורת - 18 ילדים שהמשיכו להשתתף בתכנית הקיימת בלבד.

תוצאות המחקר הראו כי תכנית הניהול העצמי לא גרמה הגברה של ביצוע הפעילות הגופנית וירידה במשקל בקרב קבוצת הניסוי, וכי מידת השימוש באתר האינטרנט על ידי קבוצת הניסוי פחתה עם הזמן.

ניתוח הממצאים מראה כי הסיבה העיקרית לחוסר ההצלחה היה העדפת עיסוק בפעילויות מחשב אחרות על פני אתר האינטרנט המוצע. נראה כי השימוש באתרי אינטרנט טיפוליים מהווה התנהגות בפני עצמה הראויה למחקר נוסף.

המחקר נערך במסגרת המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט ובסיוע מכון מופ"ת.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

 

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?