השפעת פרוייקט הליווי בקליטת מורים מתחילים על תכניות לימודים במוסדות להכשרת מורים בישראל

מקור: מכון מופ"ת, רשות המחקר.

מטרות המחקר:

תיאור וניתוח השינויים שחלו בעקבות פרוייקט הליווי בתוכניות הלימודים במוסדות להכשרה להוראה, ובדיקת הגורמים התורמים לשינויים אלו.

ממצאי המחקר

הממצאים מעידים על שינויים רבים בתוכניות הלימודים שחלו בעקבות פרויקט הליווי ב-33 המוסדות להכשרת מורים בישראל, ואלו הם:

נוספו 84 קורסים חדשים, ו-8 נושאים בקורסים קיימים, 56 הדגשים בנושאים קיימים, ו-47 סדנאות, וסה"כ 268 שינויים בכל 33 המוסדות הנבדקים. מספר ההוספות הרב ביותר חל בקטגוריה "דידקטיקה", ולאחריו "מתודיקה", תקשורת בין-אישית/אקלים הכיתה ו"משמעת".

נמצא מתאם גבוה ומובהק בין משך קיום הפרויקט במוסד לבין הוספת קורסים והוספת נושאים בקורסים קיימים.מספר שנות הקיום הפרויקט מקושר באופן החזק ביותר לסך השעות למדפ"ים ולמספר המדפ"ים בפרויקט. ככל שעולה מספר שנות קיום הפרויקט במוסד, כן גדלה התשומה הכספית של המוסד בפרויקט הליווי.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya