השפעת פעילויות בגיאומטריה של המרחב בקרב מתכשרים להוראת מתמטיקה בבית ספר יסודי: על הבנת מושגים ושליטה ברמות חשיבה גיאומטרית

צרפתי, יעל ודורית פטקין. "השפעת פעילויות בגיאומטריה של המרחב בקרב מתכשרים להוראת מתמטיקה בבית ספר יסודי: על הבנת מושגים ושליטה ברמות חשיבה גיאומטרית". החינוך וסביבו, שנתון מכללת סמינר הקיבוצים, ל"ג, תשע"א. עמ' 177- ?


מחקר זה בדק האם באמצעות פעילויות ממוקדות (תכנית התערבות) ניתן לקדם מתכשרים להוראת מתמטיקה לשליטה ברמות מתקדמות של חשיבה גיאומטרית במרחב, ולשפר את תחושותיהם בתחום דעת זה.

הפעילויות בתכנית ההתערבות התייחסו לשלוש רמות החשיבה הראשונות על-פי תיאוריית ואן-הילה (Van Hiele, 1987, 1999) בלבד. מחקרים שבחנו את יכולתם הגיאומטרית של מתכשרים להוראה מצביעים על כך שרוב הנבדקים שולטים בדרך כלל בשתי הרמות הראשונות ורק חלק קטן מהם שולטים ברמה השלישית (Gutierrez, Jaime and Fortuny, 1991).

מממצאי המחקר עולה כי בעוד שבתחילה הפגינו המתכשרים להוראה חוסר שליטה ברמות החשיבה, לאחר התכנית ניכרה התקדמות בשליטה ורובם שלטו ברמת החשיבה השלישית. המתכשרים, אשר דיווחו טרם הפעילויות על תחושות תסכול, בלבול, חוסר ידע ואי ביטחון, דיווחו בתום התהליך על הצלחה, הרגשת ביטחון ורצון להמשיך ללמוד ולהשתפר בתחום.
לאור כל זאת ממליצים החוקרים לאמץ גישה זו בהתמודדות עם תכנים גיאומטריים נוספים.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?