השפעת מתן אוטונומיה על מחויבות ארגונית וסיפוק מהמקצוע בקרב מנהלי בית ספר

Chang, Y., Leach, N. & Anderman, E. (2015). The role of perceived autonomy support in principals' affective organizational commitment and job satisfaction. Social Psychology of Education, 18, 2, 315-336

הובלת בית הספר ליעדים מוטלת, במידה רבה, על כתפי המנהל. ברם, מנהלים רבים מרגישים שלא ניתן להם מספיק כוח בכדי לבצע משימות ולחולל שינויים. כתוצאה מכך, הם עלולים להיקרע בין חתירה להשגת מטרות בית הספר על פי ראות עיניהם לבין הצורך לציית ולמלא הוראות אשר מונחתות מלמעלה.

מפקחי המחוז יכולים לסייע למנהל בעזרת מתן חופש בחירה ופעולה (אוטונומיה). לדוגמה, להעניק למנהל עצמאות בבחירת קוד המשמעת, סגל המורים, תוכנית הלימודים, שיטות ההערכה ובניית התקציב.

יתר על כן, מפקחים אשר נוטים להעניק אוטונומיה למנהלים תורמים ליצירה ופיתוח של מנגנון יעיל של קבלת החלטות והנעת יוזמות בשטח, בהתאם לצרכי המערכת. בטווח הארוך, המפקחים מסייעים למנהלים להפגין כישורי מנהיגות, לשתף פעולה עם גופים קהילתיים ולהאציל סמכויות על רכזים ומורים.

במחקר הנוכחי, 1,501 מנהלי בתי ציבוריים בארה"ב השיבו לשאלון מקוון שבחן את הקשר בין האוטונומיה שהם מקבלים מהמפקחים לבין תחושת הסיפוק מהעבודה ומחויבותם למקצוע (54.5% מהמנהלים גברים; 45.5% נשים). הליך מתודולוגי זה הניב את המסקנות הבאות:

  1. מנהלי בית ספר נוטים להיות מרוצים מעבודתם ומחויבים למקצוע כאשר המפקחים מעניקים להם אוטונומיה.
  2. קבלת אוטונומיה חשובה בעיקר למנהלים בשנים הראשונות בתפקיד, בשל רצונם העז לפתח זהות מקצועית ולהיתפס כדמות מובילה.
  3. מפקחים הנתפסים כתומכים, ולא כשתלטנים, ומעניקים למנהלים מרחב בחירה ופעולה, מסוגלים להעצים את המנהלים, לטפח את סביבת העבודה ולהעשיר את התרבות הבית ספרית.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

והדרך עודנה נפקחת לאורך: מנהלות בתי ספר כמנהיגות פדגוגיות

מנהלים מעל ומעבר: ההתנהגות האזרחית הארגונית בקרב מנהלי בית ספר

פיתוח מנהיגות חינוכית מקצועית בקרב מפקחי משרד החינוך

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya