השפעת מקורות מידע בחדשות אודות אירועי אלימות על תגובות של פחד ודאגה בקרב ילדים בהולנד

Kleemans, M. et al. (2021). The influence of sources in violent news on fright and worry responses of children in the Netherlands, Journal of Children and Media, 16(1), 134-143

בעשורים האחרונים ניתן לראות מגמה הולכת וגוברת של ריבוי בשידורים של תוכן חדשותי אלים (כגון, אירועי טרור). הדבר מעלה שאלות באשר להשפעות של תוכן חדשותי זה על ילדים. המחקר מראה כי חשיפה לחדשות אלימות מגבירה את התגובות הרגשיות השליליות של ילדים, כולל רגשות של פחד ודאגה. עוד נמצא כי ילדים חווים יותר פחד ודאגה בעקבות חשיפה לתכנים ריאליסטיים אלימים (כמו אלה המדווחים בחדשות) בהשוואה לקריאה בסיפורת בדיונית אלימה.

המחקר הנוכחי בדק כיצד ניתן למתן רגשות של פחד ודאגה בקרב ילדים בתגובה לתכנים אלימים בחדשות הטלוויזיה. ספציפית, בחן המחקר את ההשפעות של מקורות שונים המשמשים בחדשות לילדים על רמות הפחד והדאגה של הצופים הצעירים.

תוכניות המציגות חדשות לילדים כוללות לעיתים קרובות תגובות של ילדים לאירועים קשים. לעיתים נכללים בתוכניות אלה סיפורים אישיים של ילדים שהיו מעורבים ישירות באירוע או תגובות של ילדים שלא היו מעורבים בו. דבר זה נעשה מתוך ההנחה שהצגת אופני ההתמודדות של ילדים אלה עם רגשות שליליים תמתן את התגובה הרגשית של קהל הצופים לאירועים האלימים. זאת, מתוך התפיסה שנקודת המבט של הילד הופכת את החדשות למוחשיות יותר, ובתוך כך מצמצמת את האפשרות למחשבות דמיוניות מעוררות פחד וחרדה. בנוסף, עשויות תוכניות אלה לארח מומחים במטרה לספק לילדים הצופים מידע מרגיע, המדגיש את מרחק האירועים, את העובדה שאירועים אלימים קורים לעתים רחוקות מאוד, וכן את הלגיטימציה לחוש פחד.

 

שיטה

237 ילדים בני 13-8 הלומדים בבתי ספר יסודיים בהולנד השתתפו במחקר. לילדים הוצגה הקלטה של תוכנית חדשות המדווחת על שני פיגועי טרור: הפיגוע בפריז (נובמבר 2015) והפיגוע בבריסל (מרץ 2016). מסיבות אתיות הילדים לא נחשפו לדיווח המלא אודות הפיגועים, אלא אך ורק לאזכור שלהם.

הילדים הוקצו באופן אקראי לשלוש קבוצות שנבדלו ביניהן במקור המגיב לאירועים ואשר השתתף בתוכנית החדשות:

 1. 81 ילדים צפו בתגובות ילדים שהיו מעורבים באירוע
 2. 84 ילדים צפו בתגובות של ילדים שלא היו מעורבים באירוע
 3. 72 ילדים צפו במומחים המציגים מידע מרגיע בעקבות האירוע

לפני ואחרי החשיפה לתוכנית החדשות מילאו משתתפי המחקר שאלון שמדד רמות של פחד ודאגה באשר לפיגועי טרור.

 

ממצאים

נמצאה ירידה ברמות הפחד של הילדים בעקבות חשיפה לתוכנית חדשות אשר כללה אחד משני סוגים של מקורות - תגובות מילדים שלא היו מעורבים באירוע ומידע מרגיע של מומחים מבוגרים. רמות הפחד לא השתנו לאחר צפייה בחדשות שכללו סיפורים אישיים של ילדים שהיו מעורבים בפיגוע.
הממצאים הצביעו על עלייה ברמות הדאגה של הילדים בעקבות חשיפה לילדים שהיו מעורבים באירוע וירידה ברמות הדאגה שלהם בעקבות חשיפה לילדים שלא היו מעורבים בו. לא היה שינוי ברמות הדאגה של הילדים בעקבות חשיפה למידע של המומחים.

באופן כללי, בנות וילדים צעירים הראו רמות גבוהות יותר של פחד ודאגה מאשר בנים וילדים בוגרים יותר.

 

המלצות למפיקי חדשות לילדים, להורים ולמורים

 1. במקרה על התרחשותו של אירוע אלים, חשוב שמפיקי חדשות יכללו בתוכניות המציגות חדשות לילדים תגובות של ילדים לאירוע, אך לא מפי כאלה שהיו מעורבים בו. כמו כן, מומלץ להזמין לאולפן מומחים שיספקו לצופים מידע מרגיע.
 2. כאשר אירוע אלים מדווח בחדשות, מומלץ ​​להורים ולמורים לעורר דיונים בינם לבין הילדים ובין הילדים עצמם. דיונים בין הורים לילדים יכולים לתרום ליכולת של ילדים להתמודד עם חדשות אלה.
 3. חשוב שהורים יעודדו את הילדים לעקוב אחר חדשות המתאימות לגילם, שכן הן כוללות אסטרטגיות תקשורתיות שיכולות לעזור לילדים להתמודד עם רגשות שליליים.
 4. למרות שלא כל המדינות מספקות מהדורות חדשות המיועדות לילדים, האינטרנט מציע אפשרויות הולכות וגדלות לקבלת גישה לכלי תקשורת המיועדים לקהלים צעירים. הורים ומורים צריכים להדריך ילדים כיצד למצוא ולהשתמש באתרים אלה.

למאמר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא מלחמת רוסיה-אוקראינה

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya