השפעת מכשירים מסוג קליקר ליצירת משוב בשיעור על המטה-קוגניציה של הלומד

Clickers" and metacognition: How do electronic response devices ("clickers") influence student metacognition?
by Manke-Brady, Melanie ,Ed.D., University of Southern California, 2012, 183; AAT 3513725
Abstract -Summary 

עבודת דוקטורט משנת 2012 בארה"ב אשר מטרתה הייתה לבדוק האם מכשירים ליצירת משוב בשיעור, מכשירים מסוג קליקר, משפיעים על מטה-קוגניציה של הלומד. המחקר בדק את השפעות המשוב של מכשירים ליצירת משוב בכיתה שאין בהם מרכיב טכנולוגי גבוה לעומת מכשיר עם מערכת משוב עתירת טכנולוגיה מסוג קליקר.

 ממצאי המחקר הוכיחו כי למכשירים טכנולוגיים ליצירת משוב מסוג קליקר יש השפעה משמעותית על המטה-קוגניציה של הלומד. השימוש במכשיר קליקר יש בו כדי להפיג את המתח שבו נמצא הלומד תוך הפחתת עוצמת לחצים של קבוצת הלמידה בכיתה רגילה. יתרה מזה, השימוש בקליקרים מעמיק את הרפלקציה העצמית של הלומד תוך כדי למידה. עוד נמצא כי הישגי הלומדים בכיתה משולבת-קליקרים גבוהים יותר מאשר הישגי הלומדים בכיתה רגילה ללא קליקרים.

קישור לתקציר באנגלית


ראה גם :

האם יש חשיבות לקליקרים בחינוך ?


האם שינוי תרבותי ? היישום של תופעת השלטים תומכי הלמידה באולמות ההרצאה של האוניברסיטאות והמכללות בארה"ב הולך ומתרחב

ניהול דיונים בשיעורי תרגול באמצעות שלטים (clickers)


התקנת מערכות משוב ממוחשבות בכיתות לימוד באוניברסיטה - ממצאי מחקר


קליקרים בכיתה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya