השפעת מגמות הגלובליזציה על תחומי החינוך

רסניק, ג' (2007). אתגרי הגלובליזציה. הד החינוך, פ"ב (3), 47-44.
 
מאמר מעניין של ד"ר ג'וליה רסניק על השפעת מגמות הגלובליזציה על תחומי החינוך... והמסקנה המתבקשת: צריך גם לחנך לזהות גלובלית ולא רק לזהות לאומית. במאמר יש גם כמה אבחנות מעניינות ואולי חריפות (אבל נכונות ביסודן) על השלכות הגלובליזציה על מעמד המורים בכלל, והתחום הטכנולוגי, לדעתה, הוא חלק מהתערערות מעמד המורה (כי מרבית המורים אינם מסוגלים להתמודד עם האתגר של יישומי המחשב הדיגיטאליים המואץ על ידי הגלובליזציה).
 
ד"ר ג'וליה רסניק היא מרצה וחוקרת בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים

  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  שלום,כיצד ניתן לקבל העתק מהמאמר?תודה צור

  פורסמה ב 25/11/2014 ע״י צור אוריון

  הקישור עודכן

  פורסמה ב 26/11/2014 ע״י צוות פורטל מס"ע

  שלום,כיצד ניתן לקבל העתק מהמאמר ?תודהחנה

  פורסמה ב 02/04/2017 ע״י חנה בן מיכאל
  מה דעתך?
yyya