השפעת הקטנת מספר התלמידים בכיתה על הישגיהם המתמטיים של ילדי כיתות ד': ראיות ממבחן TIMSS 2011

Li, W. & Konstantopoulos, S. (2016). Class size effects on fourth-grade mathematics achievement: Evidence from TIMSS 2011. Journal of Research on Educational Effectiveness, 9, 4, 503-530

רוב מדינות אירופה הנהיגו מדיניות של הקטנת מספר התלמידים בכיתה. כך למשל, עד 2011 הגבילו שני שלישים מהמדינות באיחוד האירופי את גודל הכיתה המקסימלי המותר לשלושים תלמידים בבתי ספר יסודיים ותיכוניים. גם במקומות נוספים בעולם יושמה מדיניות הגבלת גודל הכיתות, הכרוכה בעלויות תקציביות (יש לפתוח יותר חדרי לימוד ולהעסיק יותר מורים).

עם זאת, הממצאים לגבי יעילותה של מדיניות זו בשיפור הישגי התלמידים הינם מעורבים. מחקר זה בדק את תוצאות מדיניות הפחתת גודל הכיתה על הישגיהם של תלמידי כיתות ד' במבחן הבינלאומי TIMSS, המשקף הישגים במתמטיקה ומדעים.

אף שנמצאו ראיות מסוימות לתוצאות שהשיגה הקטנת הכיתות ברומניה ובסלובקיה, התמונה הכללית אינה מגלה דפוסים עקביים של שיפור במדינות אחרות. התוצאות מצביעות על כך שברוב המדינות האירופיות אין בכוחה של הקטנת גודל הכיתות לשפר את ההישגים במתמטיקה בכיתות ד'.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

 גודל הכיתה והישגים אקדמיים

גודל כיתה ויחס תלמידים למורה – סקירת מדיניות בינלאומית וממצאי מחקר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya