השפעת ה'הפרעה' על משימה קוגניטיבית: השוואת הטלפון הנייד וה- WWW כמתווכים

ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2012 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי (י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן ,עורכים, )  רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, פברואר 2012 .


אילת חן לוי (אוניברסיטת חיפה), שיזף רפאלי (אוניברסיטת חיפה), ירון אריאל (המכללה האקדמית עמק יזרעאל (

המחקר הנוכחי בודק את השפעת ההפרעה ( Interruption ) ועושרה על איכות הביצוע הקוגניטיבי, תוך השוואה בין הפרעה הנגרמת מקבלת מידע באמצעות מסר 'עשיר' או מסר 'דל' באמצעי תקשורת שונים. תיאורית עושר המדיה ( Daft & Lengel, 1984, 1986; Daft, Lengel, & Trevino, 1987) ) מציעה כי אמצעי תקשורת שונים זה מזה בעושר המידע אשר ביכולתם להעביר וכי דרכי מילוי המשימה משתפרות כשצורכי המשימה תואמים את יכולת הערוץ לשאת מידע. מרכז הניתוח במחקר הנוכחי, מתמקד בהשוואה של השפעת ההפרעה המתווכת על ידי הטלפון הנייד וביישום ה- WWW באינטרנט, וכנשאי עושר מידע 'עשיר' ו'דל'.

למאמר באוניברסיטה הפתוחה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya