השפעת האינטרנט על שיטות מחקר: האם נוצרת מתודולוגיה חדשה, או רק שימוש חדש במתודולוגיות קיימות?

מקור: כנס חוקרי האינטרנט והטכנולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, היחידה ללימודים בינתחומיים, התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה

רשת האינטרנט מכילה מגוון אדיר של אתרי תוכן, קבוצת דיון, בלוגים, ואתרים מסוגים שונים שהמשותף לכולם הוא שהם מכילים ידע שהינו נגיש, דיגיטאלי, הניתן לעיבוד ולניתוח. כל אלו יוצרים מרחבים של קרקע פורייה למחקר כמותי ואיכותי בתחומי דעת שונים, כשנושא המחקר הוא הן רשת האינטרנט עצמה והן העולם הפיסי זיהו חמש קטגוריות בהן האינטרנט מובחן מאמצעי תקשורת (
Newhagen & Rafaeli, 1996). שמחוצה לה אחרים: יכולתו של האינטרנט להכיל בתוכו סוגי מדיה מגוונים, מאפשר את יצירתם של מודלים שאינם ליניאריים, מאפשר גישה למידע מכיוונים שונים, מביא להעצמת כמות מידע ומהירות העברתו באופן סינכרוני, ובעל יכולת אינטראקטיבית.

האם תכונות ייחודיות אלו משפיעות על אופן ביצוע מחקר בו האינטרנט מהווה כאמצעי מחקר? האם חקר תופעות המתרחשות בעולם הווירטואלי על האינטרנט בלבד יוצר אתגרים מתודולוגיים חדשים?

המסמך הנוכחי מתמקד בשני סוגים של מחקרים: ביצוע מחקר באמצעות האינטרנט - שימוש בסקרים ובשאלונים, וביצוע מחקר אודות האינטרנט - שימוש בתצפית מובנית. המטרה המרכזית היא לבחון האם השימוש באינטרנט כאמצעי או כמושא מחקר הביא לשינוי מהותי- איכותי בשיטות המחקר, או שמא השינוי הוא בעיקר כמותי או תפעולי.
המחקר מתמקד בשתי שאלות מרכזיות:

1. כיצד האפיונים הייחודיים של רשת האינטרנט משפיעים על ביצוע מחקר באמצעות ואודות
האינטרנט?
2. האם במחקר באמצעות ואודות האינטרנט מתפתחים שיטות וכלי מחקר חדשים, או שמא נעשה השימוש חדש בשיטות ובכלים קיימים?

המחקר מבוסס על סקירת ספרות רחבה בתחומי ידע שונים במדעי החברה: סוציולוגיה, חינוך, ניהול, פסיכולוגיה, תקשורת וכד'.

הממצאים הראשוניים מורים שמרבית המחקרים הנערכים באמצעות האינטרנט מאמצים את הכלים והשיטות הקיימות בעולם הפיסי, יחד עם זה מחקר מסוג זה מעלה סוגיות מהותיות לגבי תהליך הדגימה, כלי המדידה, ומהימנות ותקפות הממצאים. השימוש בתצפית מובנית אודות רשת האינטרנט יוצרת אתגרים חדשים בתהליך המחקר כולו: החל מפיתוח כלים, ביצוע הדגימה, הגדרת יחידת הניתוח ועוד.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום רב,היכן ניתן למצוא את המאמר המלא?

    פורסמה ב 15/06/2014 ע״י טל בן דוד
    מה דעתך?
yyya