השפעתן של שאלות, שחוברו על ידי תלמידים, כמקור לפעילויות אמון ותרגול מקוונות, על למידה

מאת: Fu-Yun Yu

Fu-Yun Yu, Yi-Jun Chen "Effects of student-generated questions as the source of online drill-and-practice activities on learning. " British Journal of Educational Technology , Mar 2014, Vol. 45 Issue 2, p316-329. 14p 


מחקר זה חקר את ההשפעות של פעילויות אמון ותרגול מקוונות תוך שימוש בשאלות שהועלו על ידי לומדים על הביצוע האקדמי והמוטיבציה בהשוואה לשאלות אמון ותרגול מקוונות, שהועלו על ידי מורים ולשאלות אחרות, שלא לצורך אימון ותרגול , בהקשר של למידה משאלות סטודנטיםstudent question- generation (SQG) .

אומצה שיטת מחקר חצי-ניסיונית למטרת מחקר זה. תלמידים של שש כיתות ה' (n=145) השתתפו במחקר שבועי בפעילות מקוונת שנמשך 5 שבועות.

אנליזה של תוצאות בשונות משותפת הראו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות המטופלות בהקשר של ביצוע אקדמי ומוטיבציה. השוואות שנעשו מאוחר יותר תוך שימוש במרווחי זמן סימולטניים לא הראו שהשימוש ב- SQGמקוון המחובר עם תשובות לשאלות עמיתים מוליך ליותר למידה ביחס לכל משתנה נראה, בהשוואה לשימוש ב- SQGבחיבור עם תשובות לשאלות שנשאלו על ידי המורים. יתרה מכך, מתן תשובות לשאלות שנשאלו על ידי תלמידים, בתוספת לשאלות של התלמידים, לא הביא לכל יתרון בלמידה בהשוואה עם קבוצת ה- SQG בלבד.

לסיכום המאמר, הוצעו מספר סיבות לממצאים הבלתי צפויים האלה ולסיגניפיקנטיות של מחקר זה וכן דרכים להטמעת המסגרת ההוראתית להמשך בעתיד.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya