השפעות של מנהיגות חינוכית על נכונות מורים לעבוד: תפקידים של אקלים בית ספרי, ייפוי כוח וחלוקת עבודה

Zahed-Babelan, A. et al. (2019). Instructional leadership effects on teachers’ work engagement: Roles of school culture, empowerment, and job characteristics. Center for Educational Policy Studies Journal, 9, 3, 137-156

במחקר זה נבחן הקשר בין מנהיגותו החינוכית של מנהל בית הספר לבין נכונות המורים להגדיל ראש באמצעות ראיונות עם 289 מורות ו-21 מורים העובדים בבתי ספר יסודיים באיראן.

בכדי לנתח ולהבין את הקשר הזה, החוקרים שאלו את המורים על חלוקת העבודה המבוצעת על ידי המנהל, על האקלים הבית ספרי ועל תפקודם האישי בבית הספר (מידת האוטונומיה הניתנת להם, תפיסת מסוגלותם העצמית, משמעות ההוראה עבורם ומידת השפעתם על התלמידים).

נמצא שמנהל בית הספר מסוגל להשפיע על נכונות המורים להגדיל ראש באמצעות שמירה על אקלים בית ספרי חיובי, העצמתם על ידי האצלת סמכויות וחלוקת עבודה בהתאם ליכולותיהם כאינדיבידואלים. לדוגמה, אין להחליט מראש שהמורה למדעים יהיה אחראי על תחום מסוים. במקום זאת, יש להכיר את סגל המורים ולשבץ אותם לתפקידים התפורים למידותיהם.

כתובנה מן הראיונות שבוצעו, החוקרים מציעים שיטות פרקטיות ליישום מקבלי ההחלטות:

תוכניות להצמחת מנהיגות צריכות ללמד מנהיגי בתי ספר להפיח משמעויות בתפקידים שיש למלא בבית הספר שעלולים, על פני השטח, להצטייר כזניחים או כתובעניים. ניתן לעשות זאת על ידי הגדרת התפקיד כמשימה משמעותית ושיתוף המורה במטרה הארגונית הרחבה לשמה מיועד התפקיד.

תוכניות להצמחת מנהיגות לא צריכות לשים דגש רק על פיתוחו המקצועי של המנהיג. אלא, על הדרכים באמצעותן הוא יכול להעצים את כוחם של המורים העובדים תחתיו. חיזוק המורים עשוי להעצימם מבחינה אישית ולשפר את תפוקתם מבחינה ארגונית.

אסטרטגיות להעצמת מורים צריכות להיות מעוגנות במסמכים רשמיים המועברים לבתי הספר. משרד החינוך יכול להעצים את מוריו על ידי מתן תמיכה הוליסטית, פתיחת ערוצי תקשורת עם המורים ושיתוף פעולה מוגבר עם בתי הספר.

על מנהיגי בית הספר ליזום ולעודד תהליכי קבלת החלטות משותפות וליצור מרחב פתוח בו מגוון בעלי התפקידים רשאים להשתתף בדיונים. הפתיחות הזו יכולה ליצור מורל גבוה ואקלים בית ספרי חיובי ולהניע מורים להגדיל ראש ולחתור אחר מטרות מחלקתיות. לשם כך, אפשר לנקוט בגישת Top-down לפיה ההחלטות מתקבלות דווקא על ידי סגל המורים, ולא מונחתות מלמעלה.

תהליך הגדרת היעדים של בית הספר צריך להתבסס, או לכל הפחות להתחשב, במטרות האישיות של המורים.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

פיתוח מנהיגות חינוכית מקצועית בקרב מפקחי משרד החינוך

אילו אירועים יומיומיים בחיי ביה"ס משפיעים על המוטיבציה של מורים בשנים הראשונות של ההוראה ?

 


  לפריט זה התפרסמו 4 תגובות

  מאמר מעולה,
  צריך להכנס למהדורות חדשות בארץ!

  פורסמה ב 30/10/2022 ע״י גלעדי

  חשוב לחנך לצריכה נבונה של קנאביס רפואי

  פורסמה ב 11/04/2022 ע״י תמיר

  אחלה מאמר. מסכים עם גלעד שצריך יותר מאמרים על קנאביס רפואי

  פורסמה ב 14/01/2021 ע״י שחר

  עומרי לא יודע על מה הוא מדבר. מה שבאמת צריך זה להסביר על קנאביס רפואי.

  פורסמה ב 27/03/2020 ע״י גלעד
  מה דעתך?
yyya