השפעות של יכולת מקוונת של תלמידי מכללה על מוטיבציה ללמידה ועל תפקוד

Chang, Chiung-Sui, Liu, Eric Zhi-Feng, Sung, Hung-Yen, Lin, Chun-Hung, Chen, Nian-Shing, Cheng, Shan-Shan. Effects of online college student’s Internet self-efficacy on learning motivation and performance. Innovations in Education & Teaching International. Jul2014, Vol. 51 Issue 4, p366-377.

סיכום המאמר נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

מאמר זה בוחן איך מסוגלות עצמית באינטרנט עוזרת לסטודנטים להעביר ולתרגם מוטיבציה לפעילות לימודית וההשפעה שלה על ביצועי הלמידה.

במחקר זה, ההשפעות של מסוגלות עצמית בשימוש באינטרנט, על המוטיבציה וביצועי למידה המקוונת של תלמידי מכללה, נבדקו תוך שימוש בתיאוריה חברתית קוגניטיבית.

הנבדקים היו 87 תלמידי מכללה המשתתפים בקורס מקוון. בוצע עיבוד נתונים כמותי כדי להאיר על הקשר בין המסוגלות העצמית של הפעלת אינטרנט של הסטודנט ותצוגת הלימוד שלו.

ההשפעות של המסוגלות העצמית של האינטרנט על המוטיבציה ויכולות הלימוד הוערכו באמצעות אנליזת שונות. סטודנטים עם מסוגלות אינטרנט גבוהה עלו בביצועיהם לעומת סטודנטים עם מסוגלות אינטרנט נמוכה במבחן המסכם והיה להם יותר ביטחון שהם יכולים לסיים קורס מקוון.

הבדלים גדולים התגלו בין מגדרים שונים, שבהם היתה לסטודנטים בנים רמה גבוהה יותר של מסוגלות אינטרנט עצמית וביטחון עצמי מאשר לסטודנטיות, בעוד שלסטודנטיות היו ציונים גבוהים יותר בהשתתפות בשיחות מקוונות ובמבחן הסופי מאשר לסטודנטים.

בהתייחסות למוטיבציה ללמוד, ההשפעה של מסוגלות אינטרנט עצמית אצל הסטודנטים על הכיוונים של רלוונטיות וביטחון בתשומת הלב, במודל הנאה ומוטיבציה היו יותר חזקים מאשר אצל הסטודנטיות.

לכן, יש לעודד מחנכים לזהות מאפיינים של סטודנטים בקורס מקוון כדי לתת תמיכה מתאימה ללימוד שלהם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya