השפעות מעבר לאפקטיביות: הוראה כפעולה ביצועית

Liew, Warren Mark. "Effects Beyond Effectiveness: Teaching as a Performative Act", Curriculum Inquiry 43.2 (Mar 2013): 261-288.

מאמר זה מפתח את המטאפורה המוכרת של הוראה כביצוע לקראת הגדרה של הוראה כפעולה ביצועית, שבה הפעולות והמלים מכוונות כדי להשפיע על שינויים קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים בלומדים.

אולם, באיזו מידה התוצאות של הפעולות הפדגוגיות פרופורציונאליות להשפעות המכוונות שלהן?

האם המדע של "הוראה אפקטיבית" מתווה באופן אפקטיבי, מוודא וחוזה את ההשפעות של הפרקטיקות הפדגוגיות של המורים?

המחבר טוען שהוראה מורכבת מפעולות דיבור פדגוגיות שההשפעות הנצפות והבלתי נצפות שלהן על הלומדים חורגות מכוונת המחבר ומהתחזית המדעית.
ניסיונות לרכך את עודף ההשפעות הללו תורמים עצמם להגדרות של האפקטיביות של המורה שנכתבו על ידי מכשירים ומוסדות מחקר המבוסס מבחינה מדעית.

המחבר מסכם על ידי התייחסות לדרכים שבהן הגדרות אלה של ההשפעות ושל האפקטיביות הן עצמן ההשפעות הביצועיות של משטרי ההערכה של המורה בהתבסס על הביצוע.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya