השפעות מנבאות של טמפרמנט על מוטיבציה

Rawlings, A. M., Tapola, A., Niemivirta, M. (2017). Predictive effects of temperament on motivation. International Journal of Educational Psychology, 6(2), 148-182. DOI: 10.17583/ijep.2017.2414

ישנם הבדלים אינדיבידואליים הן בטמפרמנט והן במוטיבציה. הם מתבטאים למשל במה שנתפש כמתגמל ומה כמאיים, למה ניתן להתקרב וממה יש להתרחק. על אף הבדלים אלו, קיים ידע מועט בספרות המחקרית אודות היחסים בין טמפרמנט ומוטיבציה וכיצד יחסים אלו מתבטאים בסביבה חינוכית. מחקר זה בוחן כיצד אספקטים שונים של טמפרמנט, כלומר רגישויות לגמול ועונש, מנבאים את המטרות אותן מנסים התלמידים להשיג ביחס ללמידה וביצוע.   

המחקר מורכב משני חלקים: בחלק הראשון בנו החוקרות שאלון שנועד לזהות ממדים שונים בטמפרמנט של התלמידים. שאלון זה חולק לתלמידים בגילאי 17-16. נמצאו ארבעה ממדים שכאלו: רגישות לעונש המתבטאת ברתיעה מכישלון והימנעות ממצבים חדשים; רגישות לגמול בינאישי, כלומר לסיפוק הנובע מתשומת לב חברתית ומדברי שבח של הזולת; רגישות לגמול אישי, שהיא היכולת של תלמיד לחוש סיפוק ממחשבותיו ופעולותיו; והיכולת להביע תחושות חיוביות כגון שמחה לאור הצלחה במשימה. חלקו השני של המחקר בוצע על סטודנטים מהפקולטות למדעי הרוח, החברה וחינוך. החוקרות חילקו לסטודנטים שאלון אשר נועד לנבא את נטיותיהם בנוגע למטרות אשר ברצונם להשיג. נטיות אלו כללו נטייה פנימית למומחיות, נטייה חיצונית למומחיות ונטייה להימנעות.

מן המחקר עלה שרגישות של תלמידים לעונש ניבאה נטייה לביצוע. רגישות לגמול בינאישי ניבאה נטייה למומחיות ואילו רגישות לגמול אישי ניבאה נטיות לביצוע והימנעות. לעומת זאת, ליכולת להביע תחושות חיוביות הייתה השפעה חלשה בלבד על נטייה לביצוע. הממצאים מצביעים על כך שמטרות ותוצאות שתלמידים מבקשים להשיג בהקשר חינוכי מוכתבות בחלקן על ידי רגישויותיהם לסימנים סביבתיים שונים  ועל ידי סוגי התגובות הרגשיות וההתנהגותיות שסימנים אלו מעוררים בהם.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת:

למידה בקורסי מוּק: מוטיבציות ולמידה מווסתת עצמית בקורסי מוּק

השפעות של יכולת מקוונת של תלמידי מכללה על מוטיבציה ללמידה ועל תפקוד

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya