השפעות למידה חברתית-רגשית על ילדי גן ותלמידי בית ספר: סקירת-על

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 82, 405-432

מתוך מטרה לנתח את ההשפעות של גישת הלמידה החברתית-רגשית, בוצעה סקירת-על (מטא-אנליזה) בקרב 213 בתי ספר ו-270,034 ילדי גן ותלמידי א'-י"ב בארצות הברית במשך 52 שנים (2007-1955).

לפי המחקר רחב ההיקף הזה, תלמידים אשר מוריהם שילבו וישמו פרקטיקות של למידה חברתית-רגשית הצליחו לשפר את גישתם ללימודים, מיומנותם החברתית, ויסותם הרגשי והישגיהם הלימודיים. במקביל, גננות ומורים דיווחו על שימוש מוצלח ומספק של תוכנית לימודית זו.

על רקע זה, מוצעים להלן ארבעה קווי מנחה לפיתוח, שילוב ויישום של למידה חברתית-רגשית בגני ילדים ובבתי ספר:

1) הגדרת מסלול – התוכנית צריכה לנוע בהתאם לרצף של פעילויות פדגוגיות ומתוזמנות היטב שמכווינות את ילדי הגן והתלמידים לפתח ולהעצים את המיומנויות החברתיות-רגשיות שלהם;

2) הנעה לפעולה – על התוכנית לעודד וליישם פרקטיקות למידה פרו-אקטיביות שמובילות את התלמידים לרכוש כישורים חברתיים-רגשיים חדשים באמצעות חווייתיות, התנסויות ופעילויות פדגוגיות;

3) חד ערכיות – למידה רגשית-חברתית יכולה להתבסס על אלמנט מסוים ו\או תהליך ממוקד שמוקדשים לפיתוח של מיומנות אישית, חברתית או רגשית ספציפית. למשל, מודעות עצמית, ויסות רגשי או קבלת החלטות;

4) קונקרטיות וקפדנות – חשוב להימנע מרדיפה אחר שלל יעדים חינוכיים שאינם קשורים במישרין ללמידה חברתית-רגשית.

תוכניות של למידה חברתית-רגשית עשויות להניב השפעות חיוביות ומשמעותיות בקרב התלמידים והמורים. עבור ילדי גן ותלמידים, אסטרטגיית למידה זו יכולה לסייע להתאים התנהגות לסיטואציה, לשלוט בדחפים, לטפח התנהגויות פרו-חברתיות, לשפר את מיומנויות התקשורת, לחוש ביטחון, לשפר ציונים, לצמצם בעיות משמעת ולהתנגד ללחץ חברתי.

מבחינת המורים, בכוחה של שיטת הוראה זו לשפר את הדימוי העצמי של תלמידיהם, לחדד את יכולת קבלת ההחלטות ולעצב מחדש את הערכים האתיים. עוד חשוב לציין כי ההצלחה של התוכניות התממשה בכל שכבות הגיל ולא הצריכה מאמצים לוגיסטיים חריגים, כגון שליחת מורים לקורסי פיתוח חיצוניים. אלא, תרגול ויישום של הפרקטיקה בכיתה, ותוך כדי תנועה.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא למידה חברתית-רגשית

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya