השפעות הנחיית חונכים על אופן שימוש באמצעי הוראה ויזואליים על ידי מורים מתחילים בחינוך מיוחד

Mrstik, S. L., Vasquez, E., Pearl, C. (2018). The effects of mentor instruction on teaching visual supports to novice, special education teachers. International Journal of Instruction, 11 (1), 411-424

מחקר זה בוחן מתודה חדשה לפיה מורים חונכים משתמשים בסרטוני וידיאו קצרים ככלי להנחיית מורים מתחילים בחינוך מיוחד. סרטונים אלו ניתנים לצפייה בזמן הנוח למורים המתחילים כך שהשימוש בכלי אינו מוגבל לזמן מסוים. באופן זה התפתחותם המקצועית של מורים מתחילים מבוססת על כלים נגישים יותר וידידותיים למשתמש מאשר כלים שהשימוש בהם תלוי בזמן ומקום.

במחקר השתתפו שלושה סטודנטים לתואר שני אשר עבדו כמורים לחינוך מיוחד בבתי ספר על-יסודיים והיו בעלי ניסיון הוראה של עד חמש שנים. כל השלושה הונחו על ידי אותה חונכת, מורה מצטיינת אשר נהגה להשתמש באמצעי עזר ויזואליים בהוראה. במסגרת המחקר נוצרו ארבעה סרטוני וידיאו, באורך של עד 5 דקות כל אחד. כל אחד מהסרטונים מבוסס על סוגי תמיכה ויזואלית שונים כגון מילים ותמונות ועל אחד מארבעה נושאים, למשל ארגון משימות יומיות ולוח זמנים כיתתי. השימוש שעשו המורים המתחילים בעזרים הוויזואליים בעקבות הצפייה בסרטונים נמדד כמותית. בנוסף, הועבר שאלון סקר הבוחן את מידת שביעות הרצון של המורים המתחילים מן ההנחיה שניתנה באמצעות הסרטונים ואת הערכתם עד כמה השימוש בסרטונים היה יעיל.

מן המחקר עלה שבעקבות ההנחיה שהועברה באמצעות הסרטונים, המורים שיפרו את אופן שימושם בעזרים ויזואליים בכיתותיהם. שיפור זה ניכר במספר מדדים: איכות השימוש, משך השימוש והאם המורים השתמשו בעזרים אלו באופן בו הם היו אמורים. כמו כן דווחו המשתתפים על שביעות רצון מההנחיה שניתנה באמצעות הסרטונים.

למאמר המלא

לקריאה נוספת:

ההשפעות של חונכות מקוונת בסביבות של למידה שיתופית הנתמכת על ידי מחשב: נוכחות המנטור ומעורבות קוגניטיבית

פיתוח הידע בהוראת המדעים של פרחי הוראה באמצעות מועדוני וידאו

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya