השפעה של הוראה נתמכת מולטימדיה על עמדות תלמידים לנושאים מדעיים

מאת: Jan Zahorec

Záhorec, Ján; Hašková, Alena; Bílek, Martin . Impact of multimedia assisted teaching on student attitudes to science subjects. Journal of Baltic Science Education. 2014, Vol. 13 Issue 3, p361-380. 20p.

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

בעשורים האחרונים, הוראה נתמכת מולטימדיה התפשטה לכל סוגי ורמות בתי הספר. כותבי המאמר, שהם גם מבצעי המחקר, דנו בשאלה האם קיימת אפשרות שדרך אפליקציה של חומרי לימוד בנושאים במדעי הטבע המבוססים על מולטימדיה ניתן להפחית את התנגדות התלמידים והגישה השלילית שלהם לנושאים אלה. כדי לענות על שאלה זאת, נערך מחקר שבו שימת הלב היתה נתונה לאפשרויות להסיר את הגישות השליליות לפיסיקה, שהיא הנושא הכי פחות פופולרי בבית הספר.

החוקרים מראים איך היבטים שונים של תלמידים על תחומי הפיסיקה יכולים להשתנות על ידי שימוש באנימציה וסימולציות אינטראקטיביות של התופעה הפיסיקלית, אופטיקה גיאומטרית, הנמצאת בתהליך ההוראה במחקר זה.

לניסוי זה נבחרו 60 תלמידים שלומדים בכיתות הגבוהות של בית הספר התיכון, שחולקו לשלוש קבוצות בנות 20 תלמידים, כל אחת. היתה קבוצת ביקורת אחת ושתי קבוצות ניסוי. החלוקה לקבוצות היתה מכוונת ולא אקראית. לקבוצת הביקורת נבחרו התלמידים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר בעוד שלקבוצות הניסוי נבחרו התלמידים בעלי ההישגים הפחות טובים וכל זאת מפני שאם יחול שינוי אצל התלמידים הוא יהיה משמעותי יותר בקבוצות הניסוי. כדי לשמור על אחידות ההוראה, אותו מורה לימד את שלוש הקבוצות. לשתי קבוצות הניסוי היו אפליקציות שונות, האחת, אנימציה והשנייה, סימולציה אינטראקטיבית.

תוצאות המחקר שהתבססו על שאלונים ונותחו באמצעות מבחנים סטטיסטיים, מוכיחות אימות של ההיפותזה הקובעת שהוראה נתמכת מולטימדיה תורמת להורדת הגישות השליליות לנושאים הנלמדים בבית הספר ובמיוחד בנושא הפיסיקה. הוכח שלחומרי הלימוד נתמכי המולטימדיה בנושא אופטיקה גיאומטרית יש השפעה חיובית על עמדת התלמידים לפיסיקה כנושא הנלמד בבית הספר. כתוצאה מהשימוש בחומרי לימוד נתמכי מולטימדיה אלה, הגישה השלילית כלפי פיסיקה, ירדה בכל ההיבטים שנבדקו.

יש לציין כי השימוש רק בעזרים אלה בלבד איננו מספיק כדי להשיג את התוצאות האלה. ההשפעה תלויה ברמת האינטראקציה האינטראקטיבית ובעיקר על שילוב משימות ופעילויות. נמצא הבדל ברמות השינויים בקבוצות השונות והוא היה גדול יותר בקבוצות הניסוי. בשתי קבוצות הניסוי, בוצעה הוראה באמצעות עזרי מולטימדיה, אך בדרך שונה. התוצאות מראות בבירור, שלא כל דרך המשלבת מולטימדיה, מתאימה למטרה זאת ויש לה השפעה ישירה על התלמידים.

למרות שתוצאות המחקר הראו היסט חיובי בגישת התלמידים, החוקרים אינם יכולים לקבוע ששימוש באמצעי מולטימדיה יגרמו מהפך בהתייחסות התלמידים שיגרום לכך שהם יאהבו את מקצוע הפיסיקה. החוקרים יכולים רק לקבוע ששימוש במולטימדיה מפחית את מידת ההתנגדות של התלמידים מפיסיקה. כאן המקום לציין שקשה מאד לגרום שינוי בדעות ועמדות ולתהליך זה נדרש זמן רב. ממצאי מחקר זה הם המשמעותיים ביותר לגבי מידת השינוי בגישה, בפרק הזמן הקצר, שבו נערך הניסוי לעומת מה שמוכר בספרות המקצועית.

במאמר עצמו יש ניתוח גראפי מפורט של תוצאות המחקר שמאפשר לקורא להתעמק בכל ההיבטים השונים שנבדקו.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya