השפעה לטווח ארוך של הפורטפוליו בהתפתחות המקצועית

Long-Term Influences of Portfolios on Professional Develpoment

הספרות המקצועית דנה בשימוש בפורטפוליו ככלי עזר בהתפתחות מקצועית: דובר על מטרות הפורטפוליו, יישומו והצלחתו בגישה חיובית מאוד (Wade & Yarbrough, Smith & Tillema, 1998).

המטרות העיקריות של הפורטפוליו הוצגו כתיעוד של ביצוע, בקרת ההתפתחות וחיזוק האחריות העצמית (1999 Winsor et al). הממצאים מסבירים על שימוש בפורטפוליו ככלי חדש ומוצלח, במיוחד בהכשרת מורים (1997 Cambell et al.), לא ידוע לנו הרבה על ההשפעה שבשימוש בפורטפוליו לטווח ארוך ככלי תמיכה בהתפתחות המקצועית.

במחקרנו זה (2001, Smith & Tillema) אנו מתמקדים ביתרונות השימושים השונים של הפורטפוליו לאורך זמן.

מטרת המחקר

הינה לבדוק את ההשפעה של העבודה עם פורטפוליו על ההתפתחות המקצועית לטווח ארוך. במיוחד התעניינו במידת השפעה בנושאים כגון:

·  התפתחות הרפלקציה השיטתית – האם ההתפתחות ממשיכה?

·  דיאלוג קוליגאלי מקצועי – האם הדיאלוג מתמשך אצל אנשים העובדים עם פורטפוליו.

·  למידה משגיאות דרך ניתוח רפלקטיבי – האם הלמידה נמשכת אצל המשתמשים בפורטפוליו?

·  תיעוד ההתפתחות המקצועית לטווח ארוך – האם התיעוד נמשך אצל בעלי המקצוע העובדים עם הפורטפוליו?

ההיפותזה שלנו היא, ששימוש בפורטפוליו גורם להתפתחות מקצועית גם לטווח ארוך. שימוש בפורטפוליו קשור לדעתנו לתפקיד הפורטפוליו: התפתחות מקצועית או בהקשר להסמכה מקצועית, ותנאי השימוש בו: חובה או וולנטרי.

המחקר מבוסס על שני סוגי אוכלוסיה:

1. קבוצה של אנשי מקצוע שהשלימו את הכשרתם המקצועית לפני 4 שנים ובמהלך ההכשרה עבדו עם פורטפוליו.
2. קבוצה של אנשי מקצוע שהשלימו את הכשרתם המקצועית לפני 4 שנים ללא שימוש בפורטפוליו.

כלי המחקר הם:

·  נתונים ממחקר קודם על השפעתו של הפורטפוליו לטווח קצר (1998, Smith and Tillema).
·  שאלון מובנה חצי פתוח.
·  ראיונות עם נדגמים מאוכלוסיית המחקר.

המחקר בודק את השימושים השונים בפורטפוליו אצל אנשי מקצוע, אופן השימוש בפורטפוליו המועדף עליהם וחסרונות הפורטפוליו על-פי דעתם. במחקר מוצגת השפעת הפורטפוליו על תיעוד מתמשך, רפלקציה שיטתית, דיאלוג קוליגיאלי ודיאלוג לצורך התפתחות מקצועית. המחקר דן בקשיים בשימוש בפורטפוליו לפי דעתם של אנשים מנוסים וגם ביתרונותיו ככלי השפעה לטווח ארוך.

הממצאים מביאים אותנו לסיכום, שבטווח הארוך יתרונותיו העיקרים של הפורטפוליו הם בתיעוד ובהיותו מראה של יכולת מקצועית (הערכה עצמית).

בסיום המחקר אנו מצביעים על צורך להבדיל בין 4 סוגי הפורטפוליו שמשרתים תפקידים שונים של הערכה, יכולת מקצועית והתפתחות מקצועית.

ביבליוגרפיה

Campbell, D. M, Cignetti, P. B., Melenyzer, B. J., Nettles, D. H., & Wyman,
Jr. R. M. (1997). How to develop a professional portfolio. Boston, Allyn and Bacon.

Smith, K. & Tillema, H.H. (1998). Evaluating portfolio use as a learning tool for professionals. Scandi­navian Journal of Educa­tional Research (41) 2,
193-205.

Smith, K. & Tillema, H.H. (2001). Long-term influences of portfolios on professional development. Scandinavian Journal of Educational Research, 45 (2), 183-203.

Wade, R.C. & Yarbrough, D.B. (1996). Portfolios; a tool for reflective thinking in teacher education. Teaching & Teacher Education, 12 (1), 63-79.

Winsor, P., Butt, R.L. & Reeves, H. (1999). Portraying Professional Development in pre-service teacher education. Teachers & Teaching, 5(1), 33-59.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Campbell, D. M, Cignetti, P. B., Melenyzer, B. J., Nettles, D. H., & Wyman,Jr. R. M. (1997). How to develop a professional portfolio. Boston, Allyn and Bacon.
Smith, K. & Tillema, H.H. (1998). Evaluating portfolio use as a learning tool for professionals. Scandi­navian Journal of Educa­tional Research (41) 2,193-205.
Smith, K. & Tillema, H.H. (2001). Long-term influences of portfolios on professional development. Scandinavian Journal of Educational Research, 45 (2), 183-203.
Wade, R.C. & Yarbrough, D.B. (1996). Portfolios; a tool for reflective thinking in teacher education. Teaching & Teacher Education, 12 (1), 63-79.
Winsor, P., Butt, R.L. & Reeves, H. (1999). Portraying Professional Development in pre-service teacher education. Teachers & Teaching, 5(1), 33-59.

yyya