השפעה וחדשנות בהכשרת מורים: ארגונים מבוססי-קהילה כמקום השמה בשטח עבור פרחי הוראה

MCDONALD, MORVA. TYSON, KERSTI. BRAYKO, KATE. BOWMAN, MICHAEL. DELPORT, JOHN. SHIMOMURA, FUYU. " Innovation and Impact in Teacher Education: Community-Based Organizations as Field Placements for Preservice Teachers", Teachers College Record; Aug 2011, Vol. 113 Issue 8, p1668-1700.

רקע: מחקר זה בוחן את החדשנות של התכנית להכשרת מורים בארה"ב בהשמה של פרחי הוראה בארגונים מבוססי קהילה (community-based organizations (CBOs)) כדי להכין טוב יותר את המועמדים ללמד ילדים הבאים מרקע שונה מהרקע של המורים עצמם-ובמיוחד ילדים ההולכים לבתי ספר באזורי מצוקה (high-needs schools).

מטרת המחקר: מחקר זה בוחן את ההשתתפות של פרחי הוראה בארגונים מבוססי-קהילה ואת ההשפעה שיש לחדשנות זו על ההזדמנויות של הילדים ללמוד. באמצעות מחקר זה, המחברים מתכוונים לקדם את בהכשרת מורים התחום של הבנת ההתנסות בקהילה, ובייחוד להדגיש את הדרכים שבהן השותפויות עם ארגוני הקהילה מקדמות את ההכנה של המורים.

מסגרת: התכנית להכשרת מורים לבית הספר היסודי באוניברסיטת וושינגטון (The University of Washington), תואר מוסמך בתכנית להוראה.

התערבות: במהלך הרבע הראשון של התכנית, פרחי ההוראה שהו 60 שעות כל אחד בארגונים מבוססי-קהילה המשרתים מגוון של בני נוער. הכוונה מאחורי ההשמה מבוססת קהילה היא:

(1) לבנות קשרים בין המורים לעתיד, ארגוני הקהילה ובתי הספר המקומיים,
(2) לתת למורים לעתיד הזדמנויות לפתח נקודת מבט הוליסטית לגבי ילדים ובני נוער,
(3) להכיר בחינוך ולמידה כתהליך המתרחש בהקשרים מרובים,
ו-(4) לשים תלמידים, משפחות, שכונות וקהילות במרכז של החינוך וההוראה.

מערך המחקר: המחברים תכננו מחקר אורך בן שלוש שנים שבו הם עקבו אחר שתי קבוצות של פרחי הוראה מהכשרת המורים דרך שנת ההוראה הראשונה שלהם.

ממצאים: הממצאים מדגישים ממדים מסוימים של השתתפות המורים בארגונים מבוססי קהילה ומציינים דרכים שבהן ההתנסויות בקהילה הוסיפו למשאבים עבור הלמידה שסופקו על-ידי התכנית להכשרת מורים. המחברים גם מסווגים את תוצאות החדשנות הזו ומבארים את סוגי ההזדמנויות שהתנסויות מעין אלה מספקות לפרחי ההוראה. בייחוד, המחברים מזהים דוגמאות לגבי האופן שבו ההשמות בארגונים מבוססי-קהילה העניקו לפרחי ההוראה דרכים חדשות לראות ולהבין ילדים מעבר לבית הספר.

מסקנות: באמצעות חקר-מקרה לעומק של החדשנות בשותפות מבוססת קהילה של התכנית להכשרת מורים לבית הספר היסודי באוניברסיטת וושינגטון, המחברים תורמים להבנה הכוללת של מאמצים כאלה בהכשרת מורים. על-ידי בנייה על בסיס קונספטואלי חזק המבוסס על תיאוריות של פעילות ותיאוריות חברתיות-תרבותיות , מחקר זה מספק הוכחה מקדימה שההשמות בשטח בארגונים מבוססי-קהילה הן גישה מבטיחה לתמיכה בהזדמנויות של פרחי ההוראה ללמוד לעבוד עם ילדים הבאים מרקעים שונים. במיוחד, שותפויות עם ארגוני קהילה עשויות לקרב יותר את המאמצים של הכשרת המורים למטרה הכוללת של הכשרת מורים בעלי ידע לגבי ילדים שמאפשר להם לשלב את המורכבות של חיי הילדים בכיתה בדרכים שישפרו בסופו של דבר את ההזדמנויות של הילדים ללמוד.

המאמר סוכם מאנגלית ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya