השלבים בבניית הפורטל הארגוני

השלבים בבניית הפורטל הארגוני

  1.  בניית רשת אתרים פנים ארגונית

  2.  מתן הכלים ה"אינטרנטים" למשתמשים הפנימיים

  3.  בניית שער הכניסה לכל עובד לרשת (= הפורטל הארגוני)

הגדרת רשת אינטראנט פנים ארגונית

  ·  הגדרת אתרים בתוך הארגון על בסיס מוקדי הידע

  ·  אתר לכל מחלקה

  ·  אתר בחתך של פעילות חותכת ארגון

  ·  אתר בחתך של לקוח או מוצר

  ·  אחריות ריכוזית על האתר

  ·  קשר בין האתרים

מי עושה?

  ·  מנהל האתר

  ·  מנהל התוכן

החשיבות של מנהל התוכן

  ·  עדכניות

  ·  -התאמת התכנים עפ"י פרופיל ההתעניינות ( פרסנוליזציה)

תכנים

  ·  שימוש בעקרונות לעיצוב אתרים באינטרנט (WEB USABILITY)

  ·  תכנים מעניינים ברמת הפרט

  ·  להכניס מידע הכרחי (לא רק חשוב)

  ·  להביא תכנים מבחוץ פנימה

  ·  לזקק את התכנים

  ·  ושוב לדאוג למומחי תוכן

בניית מנגנוני העבודה

  ·  מנועי חיפוש וכלי מפתוח

  ·  תקצור וקישוריות

  ·  כלים לעבודה משותפת (COLLABORATIVE TOOLS)

עקרון הפרסונליזציה בבניית הפורטל

בעיית הפצת המידע שהופכת לבעיית הצפת המידע והפצצת העובד

הפתרון: מימוש מנגנוני פרסונליזציה

     ·  הגדרת פרופיל המשתמש

     ·  הגדרת הידע ותחומי העניין

     ·  הצגת פורטל מותאם

  ·  הזנה במידע מותאם (מפתוח פריטי מידע)


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מאמר מועיל, מפורט ומעמיק

    פורסמה ב 14/11/2005 ע״י אשר עידן
    מה דעתך?
yyya