השיקולים השונים המנחים מורים בבית הספר העל יסודי בבחירת כלים להערכה חלופית

מקור:

Proceedings of the fourth conference on teacher education June 23-27, 2002. Achva college of education, Israel

שאלות המחקר:

א. מהם השיקולים השונים המנחים מורים במקצוע דיסציפלינארי בבחירת כלים להערכה.
ב. האם קיימים הבדלים בין שיקולי הדעת של מורים במקצועות השונים בבחירת הכלים להערכה?
ג.  מהם השיקולים השונים הנוגעים למשקל היחסי שניתן לכל כלי הערכה בין מגוון הכלים השונים שנבחרו?

אוכלוסיית המחקר

המחקר כלל 50 מורים שלמדו בחטיבה העליונה בשבעה בתי ספר מתוך האחד עשרה שנלווים לפרויקט "בגרות 2000 ". מורים אלו הושוו ל119 מורים שלא השתתפו בפרויקט, אולם למדו בבתי הספר הנלווים לפרויקט.

ממצאי המחקר

נמצא שהמבחנים מקבלים עדיין מקום חשוב בדגמי ההערכה, והמורים רואים בהם כלי חשוב בהוראתם. עם זאת, המורים מודעים מאד לפיתוח היכולות של הלומד בדרכים מגוונות, ולכן הוסיפו למבחן מימד מעצב. העבודה האישית שאחד מביטוייה הוא עבודת החקר, נהוגה ברוב המקצועות וכן הרפלקסיה.

כלי הערכה בהקשר למקצוע ההערכה – נמצא ששכיחות כלי ההערכה במקצועות השונים היא תלוית מקצוע. מקצועות המדעים הפעילו מגוון רחב יותר של כלים משאר המקצועות.

מבדיקת השיקולים השונים שמנחים מורים בבחירת כלי הערכה חלופיים, ניתן לומר באופן כללי, כי השיקול הדיסציפלינארי הוא הבולט ביותר במערכת שיקולי הדעת של המורים בבחירת כלי ההערכה, אחריו בולטים גם שיקול הלומד בהקשר, והשיקול הפדגוגי.

לאור ממצאי המחקר, מומלץ להעצים את מומחיות המורים בתחומי ההערכה החלופית במקצועות השונים ולא רק בתחומי המדעים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya