השימוש בסימולציות בחינוך: מושגי יסוד, שאלות מפתח ומודלים נבחרים

מילות מפתח: סימולציות

רן, ע' ויוספסברג בן-יהושע, ל' (2021). סימולציות בחינוך: מושגי יסוד, שאלות מפתח ומודלים נבחרים. הוצאת מכון מופ"ת, מרכז המידע הבין-מכללתי

הסימולציה מאפשרת לתרגל תהליכי קבלת החלטות בסביבה בטוחה, מסייעת בפיתוח סטנדרטים של אכפתיות, תורמת לשיפור תקשורת בין עמיתים ומסייעת בפיתוח גישה אמפתית בתקשורת בין-אישית. לכן היא משמשת כלי להכשרת אנשי מקצוע בתחומים שונים, ובכללם חינוך.

סקירת מידע זו בוחנת מודלים שונים של סימולציות בחינוך ומנסה לעמוד על ערכו של כלי זה בהכשרת מורים ואנשי חינוך.

לסקירה המלאה

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא סימולציות

 השאלות והתחומים שנבחנו בסקירה:

 1. העקרונות המנחים את השימוש בסימולציות.
 2. התפיסות והגישות התאורטיות המעצבות את הטמעת הכלי הסימולטיבי.
 3. היתרונות והאתגרים העיקריים הטמונים בהתנסות בכלי הסימולטיבי
 4. הדגשים המיוחדים של הכלי (פיתוח מקצועי של מורים, פיתוח מיומנויות המאה ה-21, עבודה בסביבה של שונות והכלה, הכשרה דיסציפלינרית).
 5. תרומתו, מדדי האפקטיביות ועמדתם של בעלי עניין שונים בנוגע לכלי הסימולציות.

 סימולציה - הגדרה

הסימולציה היא כלי המאפשר להתנסות במצבים מדמי מציאות בסביבה בטוחה ומבוקרת, כדי לשפר מיומנויות מקצועיות ואישיות כמו כישורי תקשורת בין-אישית, מיומנויות למידה חברתית-רגשית, כישורים ניהוליים, התמודדות במצבי קונפליקט וחירום, פיתוח מסוגלות אישית ומסוגלות אישית ומקצועית. בתחום החינוך הצביעו חוקרים שונים על קשר חיובי בין מסוגלות המורים לפתח תקשורת בין-אישית עם התלמידים ובין שיפור הישגי תלמידים. התמודדות עם קבוצות תלמידים מרקע תרבותי, אתני, חברתי וכלכלי שונה דורשת מאנשי החינוך להיות בעלי ידע פדגוגי ומקצועי, כישורי הוראה ומיומנויות ניהול ותכנון בסביבות למידה המאופיינות בשונות, וכן עליהם להיות גם אכפתיים ובעלי רגישות תרבותית. למרות האמור לעיל, עולה כי הכשרה בלתי מספקת, בעיקר בכל הנוגע להתנסות המעשית של מורים חדשים בטרם כניסתם למקצוע והיעדר זיקה בין הידע התאורטי הנלמד במוסד ההכשרה ובין הפרקטיקה בשדה, עדיין מאפיינים תוכניות רבות להכשרת מורים. בהקשר זה, הסימולציה היא כלי פשוט, אך מדויק, המאפשר למתכשרים להוראה, למורים חדשים ולאנשי חינוך לאורך השלבים השונים בקריירה שלהם להתנסות במצבים מדמי מציאות, לקבל החלטות ולפעול, לבחון את התוצאות ולשנות את ההתנהגות בסביבה בטוחה ומבוקרת.

עשר תובנות בספרות המחקר על סימולציות

 1. ההשפעה הכוללת של למידה מבוססת-סימולציה הייתה חיובית;
 2. לרפלקציה לאחר הסימולציה הייתה תועלת רבה יותר למתנסים בעלי ידע מקדים רב בתחום הנלמד, למשל מתנסים בעלי תואר שני;
 3. מתנסים ללא רקע מקדים למדו טוב יותר באמצעות דוגמאות נלוות;
 4. המיומנויות שהושפעו מהלמידה מבוססת-סימולציה היו שיפור פרקטיקות מקצועיות, כישורי פתרון בעיות, כישורי אבחון, ניהול אירועים ובמידה פחותה עבודת צוות;
 5. שילוב שחקנים מקצועיים השפיע במידה רבה יותר על המתנסים מאשר משחק תפקידים או שימוש בסימולציות מבוססות-מחשב;
 6. טכנולוגיות מתקדמות כמו סימולטורים מתקדמים וסביבות סימולציה אופפת השפיעו במידה רבה יותר מאשר סימולציות מבוססות מחשב;
 7. אותנטיות ההתנסות תרמה לכל המתנסים. ככל שהסימולציה הייתה ריאלית יותר, כך הסימולציה הייתה יעילה יותר;
 8. מיקוד בממד אחד של הסימולציה, למשל הצבת פריט (לדוגמה, רהיט בודד) במרחב הסימולציה אפשר הוזלה של עלויות ללא פגיעה באותנטיות;
 9. ככל שמשך ההתנסות בסימולציה היה ארוך יותר, כך ההשפעה הייתה רבה יותר;
 10. שילוב של מספר סוגי סימולציות כגון סימולציות קליניות לצד שחקנים מקצועיים, משחק תפקידים ומציאות מדומה השפיעו יותר על המתנסים מאשר שימוש רק בכלי אחד.

סיכום והצעות למחקר עתידי

הסימולציה היא כלי בעל ערך לאמוד אנשים, כלים ומערכות. המחקר על אודות הכלי הסימולטיבי עשוי להתמקד בפרקטיקה הקלינית, שאינה ניתנת להערכה בקלות, אך ניתן לחקור אותה בתנאים מבוקרים באמצעות הסימולציה. בסביבת הסימולציה הערכה מחקרית מושגת באמצעות בחינת תרחישים המשקפים תנאים מציאותיים של פרקטיקות שונות. עם זאת, למידה מבוססת-סימולציה בתוכניות להכשרת מורים ברחבי העולם אינה נפוצה עדיין ולרוב אינה משולבת כחלק בלתי נפרד מתוכניות הלימודים. גם המחקר על תרומת כלי הסימולציה בתחום החינוך עדיין בחיתוליו, ושאלות רבות שנבחנו בסקירה זו טרם מצאו מענה רחב:

 • כיצד ניתן לשלב סימולציות בקורסים השונים להכשרת מורים? אילו סוגי תרחישים נמצאו יעילים לקידום מטרות הקורסים?
 • כיצד ניתן לקדם שיתופי פעולה בקרב כל בעלי העניין כדי להטמיע הוראה ולמידה מבוססת-סימולציה?
 • אילו מטרות לימודיות ומקצועיות ניתן לבדוק באמצעות הסימולציה?
 • האם אפשר לקבוע מדדי הערכה לכלי ולבחון אותם בהקשרים שונים ולאורך זמן?
 • מהי תרומת הסימולציה למתנסים ולצופים מבחינת פיתוח מיומנויות למידה חברתית-רגשית וכישורי תקשורת בין-אישית?
 • מה משך השפעת הסימולציה על המתנסים? מהי תרומתה של התנסות חד-פעמית לעומת תרומת סדרת התנסויות בסדנאות סימולציה?
 • האם ישנו יתרון בשחקן\נית אמיתי\ת לעומת יצגן?
 • מהי תרומת הסימולציה בכל אחד משלבי הפיתוח המקצועי של המורים (הכשרה וההתנסות המעשית בפרקטיקום, התמחות, פיתוח מקצועי) ומהם הדגשים העיקריים?
 • כיצד לאמוד באופן מיטבי את יחסי העלות ביחס לתועלת?

 

 

 

 

 

 

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya