השימוש בממצאים גנטיים בהצבת סטודנטים בכיתות בתוכניות הכשרה להוראת חינוך גופני

 Ben-Zaken, S.  et al. (2018), The use of a genetic score in assigning students to classes in PE teacher preparation programs—a preliminary study. Advances in Physical Education, 8, 172-182. doi: 10.4236/ape.2018.82016

רקע

החוקרים בחנו פרופיל גנומי (דנ"א) של 219 סטודנטים להוראת חינוך גופני בוינגייט, וחישבו שני מדדים: כוח וסיבולת.

ממצא מרכזי

נמצא כי הן הסטודנטיות והן הסטודנטים ניחנו בנטייה מולדת לכישורים אירוביים באופן מובהק יותר מאשר לכישורים אנאירוביים.

השלכות

ממצא זה יכול לסייע ליועצים להנחות סטודנטים להוראת חינוך גופני בבחירת פעילות בתוכנית ההכשרה, וכן לסייע לסגל שמעביר את תוכניות ההכשרה האלה.

שיקולים אתיים

לפני שמיישמים את הממצאים, יש להביא בחשבון שאלות אתיות כגון:

  1. כיצד על מנחים ומאמנים שמלמדים פעילות אנאירובית בתוכניות ההכשרה להתמודד עם סטודנטים שחסרים את הפרופיל הגנטי האנאירובי ה"הולם"?
  2. האם יש ליידע את הסטודנטים האלה על כך שאין להם הפרופיל הגנטי ה"נחוץ"?
  3. אם התשובה לשאלה השנייה חיובית, כיצד יש להעביר את המידע הזה לסטודנטים מבלי לפגוע במוטיבציה שלהם להגיע להישגים בשיעורים האנארוביים?

למאמר המלא

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא גנטיקה

  השימוש בממצאים גנטיים בהצבת סטודנטים בכיתות בתוכניות הכשרה להוראת חינוך גופני

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya