השימוש במועדוני קריאת מאמרי מחקר בהכשרת מורים למדעים

Tallman, Karen; Feldman, Allan. "The Use of Journal Clubs in Science Teacher Education", Journal of Science Teacher Education, Apr2016, Vol. 27 Issue 3, p325-347.

מחקר איכותני זה בחן את האופן שבו סטודנטים להוראת מדעים ומורים למדעים שהשתתפו במועדון קריאת מאמרי מחקר שנמשך 7 חודשים, עסקו בספרות מחקר בחינוך הרלוונטית לפרקטיקה שלהם כדי לצמצם את הפער בין תיאוריה לפרקטיקה. במועדון קריאה זה הייתה להם הזדמנות לבקר ולנתח מאמרים מכתבי עת שפיטים בתחום החינוך המדעי בהקשר של הפרקטיקה שלהם בכיתה.

מקורות הנתונים כללו הקלטות של הפגישות; ראיונות 'לפני' (pre) ו'אחרי' (post) מובנים למחצה עם הסטודנטים והמורים; קבוצות מיקוד; וארטיפקטים (artifacts) (כלומר, מאמרי כתבי עת, מאמר רפלקטיבי, חילופי דואר אלקטרוני והערות שדה). הנתונים נותחו תוך שימוש בטכניקות של תיאוריה מבוססת שדה (Corbin & Strauss in Basics of qualitative research, 3rd ed. Sage, Thousand Oaks).

בנוסף, המחברים השתמשו בקטגוריות שעוצבו מראש אשר יצרו מהספרות הקיימת אודות מועדוני קריאה וקהילות מעשה (Newswander & Borrego in European Journal of Engineering Education 34(6): 561-571, ; Wenger in Communities of practice: learning, meaning, and identity. Cambridge University Press, Cambridge) ומתוך מחקר קודם שלהם (Tallman & Feldman).

החוקרים מצאו שמועדון הקריאה שילב את שלושת המאפיינים של קהילות מעשה (Wenger in Communities of practice: learning, meaning, and identity. Cambridge University Press, Cambridge) בתפקוד שלו (מעורבות הדדית, משימה משותפת ורפרטואר משותף). הסטודנטים והמורים היו מעורבים יחדיו במשימה המשותפת של קריאה, ביקורת והבנת המחקרים במטרה לשפר את הפרקטיקה. הם גם שאלו זה את זה שאלות אנליטיות, שהפכו לרפרטואר משותף של מועדון הקריאה.

הסטודנטים והמורים ביצעו רפלקציה על הפרקטיקה שלהם באמצעות הצגה, קריאה ודיון במאמרים, שסייעו להם לקבוע האם וכיצד ניתן לשלב את הממצאים מהמאמרים בפרקטיקת ההוראה שלהם. בעשותם כך, הם למדו את המיומנויות הנדרשות כדי לבקר את ספרות המחקר ביחס לפרקטיקה שלהם כמורים בכיתה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

סטודנטים בקולג' מבנים ידע קולקטיבי של ההיסטוריה של מדעי הטבע בקהילה לבניית ידע שיתופי


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    איך ניתן לקבל את המאמר המלא הזה?

    פורסמה ב 27/11/2022 ע״י תמר יערי
    מה דעתך?
yyya