השימוש במאגרי מידע דיגיטליים כמסייעים למורה ככלי פדגוגי בעבודתו

כנס מיט"ל , יולי 2012
שרון כלימי, ענת כהן, רפי נחמיאס

מטרת המחקר
לבחון את השימוש במאגרי מידע לימודיים כמסייעים למורה ככלי פדגוגי בעבודתו, ולבדוק האם הטמעת מאגר מקומי (לעומת מאגר פתוח ברשת) מגביר את השימוש והתרומה למאגרי מידע.

שאלות המחקר
באלו מאגרי מידע משתמשים המורים?
(ב) איך המורים משתמשים במאגרי מידע לימודיים?
(ג) מה המורים תורמים למאגרי המידע?
(ד) מהי תרומת ההשתלמות/ההדרכה שקיבלו על השימוש במאגרי מידע?

לסקירה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya