השימוש באסטרטגיות הלימוד "עומק" ו "פני-שטח" בקרב לומדי אנגלית בסביבת אינטרנט

ההקשר של תהליך ההוראה -למידה במחקר הנוכחי הוא לימוד אנגלית בסביבת האינטרנט. מטרת המחקר הייתה לבדוק את השימוש באסטרטגיות הלימוד “עומק“ ו “פני-שטח“ אצל לומדי אנגלית בסביבת אינטרנט, השייכים לרקע סוציו -אקונומי נמוך או לרקע סוציו-אקונומי בינוני-גבוה. בדיקת תהליך הלמידה התבססה על מודל ההוראה-למידה של ביגס ומור (Biggs & Moore, 1993). במחקר השתתפו 148 נבדקים מישראל הלומדים בשני בתי ספר מקיפים. לצורך איסוף הנתונים השתמשנו בכלי המחקר האלה: תוכנת מחשב מיוחדת - Screen Cam, המתעדת את תהליך הלמידה של התלמיד בעבודה מול מחשב, ושאלון הבודק ומסווג אסטרטגיות למידה (עומק ופני-שטח) שנוקט התלמיד בעת למידה בעזרת האינטרנט, שאלון שמילאו שופטים מומחים. מתוצאות המחקר עלה כי השימוש הרווח בקרב הלומדים היה באסטרטגיית פני-שטח. שימוש זה רווח הן בקרב לומדים השייכים לרקע סוציו -אקונומי נמוך והן בקרב לומדים השייכים לרקע סוציו-אקונומי בינוני-גבוה. עם זאת, בקרב הלומדים השייכים לרקע סוציו-אקונומי בינוני-גבוה, השימוש בשתי אסטרטגיות הלימוד היה רב יותר.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya