השיירה עוברת": האם מערך ההשתלמויות "מחשב לכל מורה" הביא את השינוי המיוחל?

שרה פרזון (האוניברסיטה הפתוחה), יהודה פלד (המכללה האקדמית גליל מערבי) , "השיירה עוברת": האם מערך ההשתלמויות "מחשב לכל מורה" הביא את השינוי המיוחל?, בתוך: ספר הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי , י' עשת-אלקלעי, א' כספי, נ' גרי, י' קלמן, ו' זילבר-ורוד, י' יאיר (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2014

מטרות המחקר היו לבחון את מידת הטמעת הוראה משלבת טכנולוגיה על ידי מורים שסיימו שלוש שנים בפרויקט "מחשב לכל מורה". כיצד הקריטריונים של קבלה או דחייה ( Rogers, 1995 ) באים לידי ביטוי אצל המורים והאם השתמשו במחשב לצרכי הוראה ובכלל וכיצד תכני ההשתלמות והנגשתם למשתלמים תרמה להפיכת בית הספר למתוקשב מחד, ומאידך האם הייתה תמיכה
מההנהלה ועד כמה זו השפיעה על התהליך ההטמעה (שרה פרזון, יהודה פלד) .

לדיווח באתר כנס צ'ייס 2014 , האוניברסיטה הפתוחה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya