השיח כמעגל חקירה: הערכת שיח פדגוגי בקהילת למידה מקצועית בית-ספרית במיטבה

רינת שחף-ברזילי . " השיח כמעגל חקירה: הערכת שיח פדגוגי בקהילת למידה מקצועית בית-ספרית במיטבה " בתוך : יום העיון ( דצמבר 2012 ) , הערכה לשם למידה (הל"ל) , מכון מופ"ת , 26 לדצמבר 2012 .


רינת שחף-ברזילי, האוניברסיטה הפתוחה

ההרצאה של ד"ר רינת שחף-ברזילי התמקדה בשיח פדגוגי בבית ספר המתפקד ברמה גבוהה בממדים של קהילת למידה מקצועית בית-ספרית . תוארו בה יחסי הגומלין בין היבטים ארגוניים ותרבותיים של קהילת למידה זו) מנגנונים של פומביות הפרקטיקה, דיונים סדירים, חקירה/הערכה של הפרקטיקה הבית- ספרית) ; היבטים תרבותיים של אחריות משותפת ללמידת תלמידים וללמידת מורים, מיקוד בלמידת תלמידים ותפיסות קונסטרוקטיביסטיות של מורים את ההוראה, הלמידה והערכה (הל"ה) לבין ממדי הערכת השיח : איכות רשת הידע השיתופי שנבנה במהלכו (התוצר), תהליך הבניית הידע השיתופי ודפוס התרומה של המשתתפים לדיון. איכות השיח נבחנה מנקודות מבט מתודולוגיות מגוונות: ניתוח תוכן, ניתוח שיח מוסדי ומודל מעגלי חקירה ) מעגלי הל"ל) (רינת שחף-ברזילי) .

לתקציר ההרצאה של ד"ר רינת שחף-ברזילי באתר הכינוס במכון מופ"ת

למצגת ההרצאה הנמצאת באתר הכינוס באינטרנט במכון מופ"ת

מאמרים נוספים של שיח פדגוגי בפורטל מס"ע

ראה גם :
חשיבה מקצועית של מורות בשנה הראשונה לעבודתן במהלך שיח קשיים מקוון
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya