השורה הפנימית: כתיבה לשם העצמה

מקור: השורה הפנימית: כתיבה לשם העצמה, כלים לייעוץ ולאימון (Coaching), הוצאת "אח".

הספר מציג מה יכול תחום חֵקר השפה לתרום לרווחתו של האדם. במסגרת עֶמדתה המקצועית של המחברת כמחנכת לאמנויות השפה, היא מאמינה כי יכולות אורייניות מתקדמות לא נועדו להיות נחלת חוקרים מקצועיים בלבד. ספר זה לוקח את האוריינות אל מחוץ להֶקשֵרים הפורמאליים של החיים - אל עולמו הפנימי של כל אדם.

יכולתנו לכתוב 'את עצמנו' - אם לעצמנו או לאחרים - מרחיבה את אפשרות ההכלה וההבנה העצמית שלנו. היכולת לא רק לכתוב טקסטים כאלה, אלא גם 'לקרוא' אותם ולתת להם משמעות מנקודות תצפית חדשות, פותחת אפשרויות חדשות של צמיחה ושל פיתוח עצמי. מטרת הספר היא לפתח יכולות נרטיביות ומטה-טקסטואליות אלה אצל כל המעוניין, אם למטרה מקצועית, או למטרה אישית - ללא כל קשר לכישרון כתיבה, לניסיון בכתיבה, או לרקע בניתוח טקסטים.

מבנה הספר

בתהליך המוצע בספר זה משולבים כלים משני 'ארגזים', שניתן לארגנם בצירופים אחדים, על פני מסלולי העצמה שונים. ב'ארגז הכלים' הראשון מִגוון של משימות כתיבה, המתפתחות זו מתוך זו: יומן אישי בסגנון זרם התודעה, אשר ישמש חומר גלם עשיר להמשך העבודה הנרטיבית; סדרה של סיפורים מציאותיים ודמיוניים, המתבססים על חוויות טעוּנוֹת; ומשימות כתיבה טקסיות, אשר יציינו את המעבר לתמורה ולהעצמה.

ב'ארגז' השני סדרה של כלים לניתוח עומק של הטקסטים השונים. כלים אלה יאפשרו מעבר מושכל יותר בין משימות הכתיבה השונות שב'ארגז הכלים' הראשון. באמצעות כלי ניתוח אלה נפתֵח את המודעות המטה-אוריינית שלנו ככותבים, וכן את היכולת לאתר רבדים סמויים בטקסטים.

תהליך ההעצמה שהמחברת מציעה בספר זה אורגן ברצף, המשלב משימות כתיבה מן ה'ארגז' הראשון עם משימות ניתוח מן ה'ארגז' השני. בָּרצף שלושה שלבים מרכזיים: בשלב הראשון נחשפות הסוגיות המרכזיות שנהיה מעוניינים לטפל בהן. בשלב השני יעשה שימוש בכלים מטה-טקסטואליים לבירור משמעויות העומק של הטקסטים שכתבנו, ולאחר שנחשוף אותן, נעמיד אותן למבחן ערכי. בשלב השלישי ניצור באמצעות הטקסטים שנכתוב מרחב דמיוני. מתוך מרחב זה תוכרז התמורה שאנו מבקשים לעצמנו, ונצא ליישומה. בספר מודגם כל אחד משלבים אלה באמצעות טקסטים אותנטיים, שלוקטו במשך שנות פיתוח התהליך.

תוכנית פרקי הספר

בשני הפרקים הראשונים של הספר עוסקים ביצירת חומרי הגלם לתהליך ההעצמה. בפרק 1, 'כתיבת יומן התודעה', נלמד כיצד לכתוב יומן אישי בסגנון זרם התודעה, אשר ישמש בסיס לכל הפעילויות בהמשך הספר. בפרק 2, 'מעגלי קריאה: היערכות לכתיבה מרחיבה', נלמד טכניקות של קריאה בררנית, כדי לאתר ביומן התודעה את החומרים המשמעותיים ביותר להמשך העבודה. בשלושת הפרקים הבאים מתואר שלב הפיתוח הראשוני של חומרי גלם נבחרים מן היומן. בפרק 3, 'סיפור משחזר', נרכוש טכניקות לשחזור סיפורים חלקיים או 'משתתקים', ה'מסתתרים' ביומן התודעה. פרק 4, 'סיפורי שפל ושיא', מתמקד ביצירת סיפורים המייצגים חוויות משמעותיות בחיינו מתוך היומן, או מתוך חומרים המתעוררים בעקבותיו. הדגש בפרק זה הוא על ייצוגים דמיוניים, או קיצוניים, של חוויות אלה. בפרק 5, 'שכתוב ביקורתי של סיפורי שפל ושיא', מנותחים הרבדים הסמויים של סיפורי השפל והשיא, ונבין את דרכי השליטה של סיפורים אלה בחיי הכותבים. בפרק 6, 'טקסי כתיבה', נציין את המעבר מהצבת יעדי העצמה אל תהליך ההעצמה עצמו. בפרק מוצגים טקסטים טקסיים במתכונות שונות, שנועדו למטרה זו. בפרק 7, 'מבטים נוספים בטקסט', נוסיף רובד משמעותי לתהליך הגילוי העצמי וההעצמה. הפרק מציע סדרה של כלים לגילוי משמעויות סמויות בטקסט. הכלים יסייעו להתבונן באופן שיטתי בעמדה הרגשית ובכוונה הרטורית של הכותבים; באיכויות קולם האישי; באוריינטציה הבסיסית שלהם לחיים; ברמת המודעות שלהם על היבטיה השונים; באיכויות חוויות הגילוי שחוו במהלך הכתיבה, ובדרך שבה הם ממַצְבים את עצמם במרחב עולמם.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    רק לאחרונה נתוודעתי לענין של ההעצמה אישית ולביבליותרפיה, ונראה לי שספר זה ממש עונה על שני הנושאים הללו. אשתדל לקרוא אותו למען העצמתי האישית…בברכה, חסיה דבש נתניה 09-8822332

    פורסמה ב 28/07/2006 ע״י חסיה דבש
    מה דעתך?
yyya