השוואה בינלאומית של ההשפעה של רפורמה חינוכית על המנהיגות של המפקח

Björk, L. G., Johansson, O., & Bredeson, P. (2014). International Comparison of the Influence of Educational Reform on Superintendent Leadership. Leadership & Policy in Schools, 13(4), 466-473.

במהלך העשורים האחרונים, העלייה של הכלכלה העולמית השיקה מערך רחב של שינויים חברתיים, כלכליים ופוליטיים במדינות ברחבי העולם.

הדאגה המוגברת לגבי איכות בתי הספר העלתה ניסיונות נרחבים ומוגברים לרפורמה חינוכית בעת האחרונה.

בחינות של ההנחות הבסיסיות לגבי האופן שבו בתי הספר מאורגנים, נשלטים ומובלים תרמו לשינויים במדיניות חינוכית בשבדיה, בפינלנד, בנורבגיה, בדנמרק ובארה"ב.

ממצאים ממחקרים לאומיים של מפקחים מספקים תובנות לגבי השינויים באידיאולוגיה הפוליטית, בהתנוונות של האחריות לחינוך, ובטבעה המשתנה של המנהיגות של המפקחים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya