השוואה בין פיאז'ה ובין ויגוצקי

טבלת השוואה מעניינת ומדגימה הממחישה היטב את תפיסותיהם של פיאז'ה וויגוצקי בתחומי החינוך והפסיכולוגיה החינוכית. ההשוואה מתייחסת לתהליכים ביוגראפיים והיסטוריים שהשפיעו על עבודתם ועל אופן התקבלותה, דעותיהם על מהות הידע האנושי ועל התפתחותו, דעותיהם על הלמידה, מושגים מרכזיים בלמידה שהם טבעו, מדוע פיאז'ה נחשב לקונסטרוקטיביסט, וויגוצקי לקונסטרוקטיביסט חברתי?, נקודות דמיון בין פיאז'ה וויגוצקי.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  מה הדרך להוריד את זה?
  לוחצת על כל סמן אפשרי וזה מוביל אותי לכלום!

  פורסמה ב 26/01/2023 ע״י צוף המתוסכלת

  טוב

  פורסמה ב 20/01/2011 ע״י עיד
  מה דעתך?
yyya