השוואה בין סביבה כיתתית בפועל לבין סביבה כיתתית מועדפת כפי שהן נתפסות בעיני תלמידים בחטיבת הביניים

Lai, Hsiang-Ru; Chou, Wei-Lun; Miao, Nae-Fang; Wu, Yu-Ping; Lee, Pi-Hsia; Jwo, Jiunn-Chern. "A Comparison of Actual and Preferred Classroom Environments as Perceived by Middle School Students", Journal of School Health, Jun2015, Vol. 85 Issue 6, p388-397.

רקע

סביבה כיתתית טובה עשויה לקדם את הנעת הלמידה של תלמידים ולהשפיע על המסוגלות האקדמית וההסתגלות שלהם. מחקר זה משווה תפיסות של תלמידים בחטיבת הביניים בטייוואן לגבי סביבה כיתתית בפועל וסביבה כיתתית מועדפת וחוקר את הקשר למין ולרמת הכיתה.

שיטות מחקר

הנתונים נאספו באמצעות מערך רוחב (Cross-sectional Study) ממדגם לאומי של 1932 תלמידי חטיבת ביניים, ונותחו הנתונים של 1897 שאלונים מתוקפים.

תוצאות

סביבות הכיתה בפועל והסביבות הכיתתיות המועדפות נתפסו על ידי התלמידים כשונות באופן מובהק. הציון הממוצע הכולל של הסביבה הכיתתית בפועל היה נמוך יותר מזה של הסביבה הכיתתית המועדפת. ההבדלים בין הסביבה בפועל לסביבה המועדפת היו גדולים יותר עבור בנות מאשר עבור בנים. יתר על כן, לבנות היו ציונים גבוהים יותר מאשר אלה של הבנים הן עבור הסביבה בפועל והן עבור הסביבה המועדפת. לתלמידי כיתות ז'-ח' היה ציון גבוה יותר מזה של תלמידי כיתות ט' לגבי סביבת כיתה מועדפת.

מסקנות

מחקר זה זיהה פער בין סביבת הכיתה האידיאלית לסביבת הכיתה בפועל. המחברים מציעים שהממשלה, בתי הספר, והמורים לחינוך לבריאות ישפרו את סביבות הכיתה במהלך תכניות החינוך לבריאות בבתי הספר כדי לספק את הציפיות של התלמידים וכך להגביר את יעילות הלמידה שלהם ואת הרווחה הכללית שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya