השוואה בין מערכת החינוך בפינלנד ובין מערכת החינוך הבריטית . האם אלה בתי הספר הטובים ביותר בעולם?

Richard Garner. "ARE THESE THE BEST SCHOOLS IN THE WORLD? ", The Independent. London (UK): May 26, 2011. pg. 46.

המאמר משווה בין בתי הספר באנגליה לבתי הספר בפינלנד. פינלנד היא המדינה שנמצאת בראש טבלאות ההשוואה הבינלאומיות של מערכות החינוך של העולם המפותח במשך כמעט כל העשור שחלף. הדירוג הגבוה של פינלנד מבוסס על הביצוע של תלמידיה במבחני PISA (Programme for International Student Assessment) במשך 15 שנים במקצועות קריאה, מתמטיקה ומדעים.
בבתי הספר בפינלנד אין מדים, אין תשלום שכר לימוד ואין טבלאות השוואה בין בתי הספר. אולם מערכת החינוך בפינלנד מגיעה לראש הדירוגים העולמיים.
בנוסף, במקצוע ההוראה בפינלנד יש 16 מועמדים על כל מקום פנוי בתכניות להכשרת מורים, ויהיה צורך לוותר על 2000 מועמדים לפני שיגיעו ל-120 סטודנטים בתחילת הקורס.

מחבר המאמר טוען כי המכנה המשותף לשלוש המדינות הנמצאות בראש דרגת הביצוע הטובה ביותר של מקצוע ההוראה-סינגפור, דרום קוריאה ופינלנד-הוא שכולן מושכות את הכישרונות הטובים ביותר למקצוע זה על-ידי הצבת סטנדרטים גבוהים לגיוס אנשים.

Professor Jari Lavonen, ראש המחלקה להכשרת מורים באוניברסיטת הלסינקי, טוען כי "בפינלנד החליטו שכל המורים יהיו בעלי תואר שני – מה ששם את מקצוע ההוראה על בסיס שווה עם מקצועות רפואה ומשפטים. ולכן הכשרת מורים היא תחום אטרקטיבי. הנתונים הראו שצעירים בעלי יומרה החלו לנהור למקצוע ההוראה בשל היוקרה המחודשת שלו.

המורים בפינלנד אינם חוששים מפני פיקוח או בדיקות באיזה מיקום מדורגים בתי הספר שלהם בטבלאות השוואה מול בתי הספר האחרים מבחינת הישגים. פשוט אין טבלאות השוואה בין בתי ספר או פיקוח ובדיקות. "המורים הם אקדמאים ובעלי הכשרה, אז ניתן לבטוח בהם", אומר בעלי Professor Lavonen. "בנוסף, בפינלנד אין מערכת בחינות לאומית. ניתן לסמוך על המורים שיעריכו את תלמידיהם". זה משום שכפי הנראה אין לחץ להתאים את התוצאות לתוצאות שבטבלאות השוואה בין בתי הספר.

לעומת זאת, בוועידות איחוד המורים שנערכה בחודש האחרון בבריטניה הוצגו נתונים לגבי מנהלים בריטיים "הקופצים" לכיתות כדי לבדוק את הסטנדרטים של המורים שלהם.
כמו כן, מספר התלמידים בכיתות בפינלנד קטן מזה שבבריטניה. בכיתות נמצאים גם ילדים בעלי יכולות מעורבות, כאשר מורי המורים מאמינים שהמורים מוכשרים דיים כדי להתמודד עם מגוון רחב יותר של יכולות של תלמידים בכיתה. אם יש תלמידים שמפגרים מאחור, ניתן לשלוח לכיתה מורה שני שיעזור להם להשלים את החומר.

בנוסף, מאפיין נוסף של החיים בפינלנד מייצר את תוצאות הקריאה המבריקות המדינה: ההחלטה של הממשלה לאסור דיבוב של כל הסרטים הזרים ושל תכניות הטלוויזיה במדינה. החלטה זו משמעה שהצעירים יכולים לראות תכניות אנגליות בבתיהם בערב ולהבין טוב יותר את השפה.
ההבדלים בין המערכת הפינית למערכת האנגלית אינם עוצרים בחינוך חובה. לאחר גיל 16, הצעירים מחליטים האם הם בוחרים בהשכלה אקדמאית או מקצועית. יש גם חלוקה ברמת האוניברסיטה בין אוניברסיטאות אקדמאיות לבין פוליטכניון, או אוניברסיטאות למדע יישומי.
בנוסף, שכר הלימוד בחינם עבור סטודנטים מפינלנד וסטודנטים של האיחוד האירופאי.
כמובן שיש לזכור כי בפינלנד אין פער עצום בהכנסות משקי הבית ושהמוביליות החברתית אינה מהווה סוגיה שם כמו באנגליה.
כמו כן, מערכת החינוך בפינלנד שונה מאוד ממערכת החינוך באנגליה. בבתי הספר בפינלנד לומדים קצת מתחת ל-600,000 תלמידים בהשוואה לשבעה מיליון תלמידים בבתי הספר באנגליה ובוויילס.

המחבר מסכם את המאמר תוך הדגשת מאפייני המפתח של מערכת החינוך הפינית והאנגלית.

מאפייני מפתח של מערכת החינוך הפינית
כל המורים חייבים להיות בעלי תואר שני לפני שהם מתחילים ללמד

חינוך חובה מתחיל בגיל שבע עם גן ילדים וולונטרי עבור ילדים קטנים יותר.
אין מבחנים לאומיים, פיקוח או טבלאות השוואה בין בתי הספר. הממשלה בוחנת 8% עד 10% ממדגם של עבודות התלמידים כדי לבחון את הביצוע שלהם.
התלמידים עוברים לבית ספר אקדמאי או מקצועי בגיל 16 לאחר תשע שנים של חינוך חובה.
הסטודנטים הפיניים וסטודנטים ממדינות האיחוד האירופאי אינם משלמים שכר לימוד לאוניברסיטה. כעת נערך פרוייקט פיילוט עבור סטודנטים ממדינות מחוץ למדינות האיחוד האירופאי.

מאפייני מפתח של מערכת החינוך האנגלית
הוראה היא מקצוע לבעלי תואר שני אבל יש צעדים לקראת מתן אפשרות לבתי ספר עצמאיים להעסיק מורים ללא הכשרה.
חינוך חובה מתחיל בגיל חמש.

מבחנים לאומיים נערכים לבני 11 שנים וכן בתי הספר מדרוגים בטבלאות לפי התוצאות במבחנים.
טבלאות השוואה בין בתי הספר התיכוניים מבוססות על תוצאות ממבחני GCSE ועל שיעורי ההיעדרות מבית הספר.

הסטודנטים משלמים שכר לימוד של עד 3,000 לשנה באוניברסיטאות האנגליות. סטודנטים שאינם ממדינות האיחוד האירופאי עשויים לשלם שכר לימוד שנתי בעלות מלאה של 28,000 .

 

המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya